Essays about: "riskbeteenden"

Found 3 essays containing the word riskbeteenden.

 1. 1. Body Dysmorphic Disorder: Differences in Age and Compulsive Online Behavior in a Swedish Sample

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Author : Sofia Ersson; Rebecca Holvik; [2020]
  Keywords : Body dysmorphic disorder BDD ; Social media use; Compulsive behavior; Age; Body dysmorphic disorder BDD ; Sociala medier-användning; Tvångsmässiga beteenden; Ålder;

  Abstract : Compulsive repetitive behaviors and mental acts due to concerns about your appearance, are symptoms of body dysmorphic disorder (BDD). Previous research suggests that the compulsive behaviors found in people with BDD occur in online and offline settings (e.g. READ MORE

 2. 2. REGISTERED NURSES’ EXPERIENCES OF COUNSELING YOUNG ADULTS ABOUT HIV

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Author : Carl Green; Wictoria Trei; [2019]
  Keywords : Counseling; HIV; Registered Nurses; Uganda; Young adults;

  Abstract : Bakgrund: Under tidigt 1990-tal drabbades Uganda av en HIV epidemi och var ett av dehårdast drabbade länderna söder om Sahara. Mellan 1990 - 2010, sjönk antalet Hivinfekteradepersoner från 18 till 6 %, till följd av ökad medvetenhet och mer säkert sex. Idag har Ugandaen av de högsta nivåerna av nyligen infekterade människor. READ MORE

 3. 3. The relation between retrospective bullying, life satisfaction and risk behaviors

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Author : Sabina Olofsson; Denis Pasic; [2017]
  Keywords : Bullying; childhood; adolescence; risk behaviors; gender differences; life satisfaction.; Mobbning; barndom; tonåren; riskbeteenden; könsskillnader; livstillfredsställelse.;

  Abstract : The purpose of this study was to examine the relation between previously experienced bullying with students’ current risk behaviors. The participants were 341 university students in Sweden and the data were collected with a web-based survey. READ MORE