Essays about: "riskfaktorer"

Showing result 1 - 5 of 191 essays containing the word riskfaktorer.

 1. 1. Self-reported voice symptoms and voice handicap during virtual teaching compared to face-to-face teaching : A survey-based study on Swedish teachers in high schools and institutions of higher education

  University essay from Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Author : Maria Allebeck; Olivia Åberg; [2022]
  Keywords : Voice disorders; Work environment; School teachers; Distance learning; COVID-19; Röststörningar; Arbetsmiljö; Skollärare; Distansutbildning; Covid-19;

  Abstract : Purpose: Since the beginning of 2020, teachers all over the world have had to switch over to virtual teaching because of the COVID-19 pandemic. This change of teaching mode has unknown consequences on the vocal health of teachers. READ MORE

 2. 2. Utvärdering av behandlingseffekt och riskfaktorer på gårdar med hästar naturligt infekterade med Strongylus vulgaris

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emelie Jönsson; [2022]
  Keywords : stor blodmask; häst; avmaskningsrutiner; ivermektin; resistens; riskfaktorer;

  Abstract : Strongylus vulgaris är den mest patogena av hästens inälvsparasiter. Hästarna blir smittade på betet via det infektiösa larvstadiet L3. Väl i magtarmkanalen migrerar larverna framför allt till främre krösroten där de utvecklas till L5-larver. Det är i den här fasen parasiten är mest patogen. READ MORE

 3. 3. Infektiös keratokonjunktivit hos semidomesticerad ren (Rangifer tarandus tarandus)

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Julia Bonevik; [2022]
  Keywords : Infektiös keratokonjunktivit; ren; CvHV2; klamydia; kornealödem; kornealulcer;

  Abstract : Infektiös keratokonjunktivit, IKC, är en ögonsjukdom som drabbar flera arter, däribland ren. Sjukdomen rapporterades på ren för första gången för mer än 100 år sedan, men ännu är mycket okänt kring sjukdomsprevalens, sjukdomsframkallande agens och riskfaktorer för insjuknande. READ MORE

 4. 4. Antibiotic use and resistance in the food and agricultural sectors in Bangladesh : present risk factors and possible improvements

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Linnea Eberson; [2022]
  Keywords : AMR; Bangladesh; AMU; multidrug resistant MDR ; low-and middle-income countries;

  Abstract : Antimicrobial resistance (AMR) is one of the biggest threats against public health in the world. Antimicrobial substances are used within all different sectors and contribute to development of AMR. READ MORE

 5. 5. Influenza A in Swedish harbour seals (Phoca vitulina) : a serological study

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Johnsson; [2022]
  Keywords : IAV; influenza A; harbour seals; H10N7; marine mammals; Phoca vitulina; serology; Sweden; virus;

  Abstract : Evidence of infection with influenza A has been documented in several different marine mammals. However, large outbreaks with mass mortalities have only been seen in harbour seals. In 2014, the first outbreak with influenza A virus (IAV) in harbour seals in Europe was reported. READ MORE