Essays about: "risktagande"

Showing result 1 - 5 of 30 essays containing the word risktagande.

 1. 1. Changed behavior in the house cricket Acheta domesticus : predetermined or an effect of learning?

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Caroliné Olofsson; [2019]
  Keywords : personality; crickets; boldness; animal personality; learning;

  Abstract : The interest in animal personality have increased the last couple of decades and several studies have been made trying to explain why these differences in behaviour exist between individuals. Some of these studies have found that an individual’s personality changes as it ages and to explain these, theories focusing on genetic and phenotypic aspects has been used. READ MORE

 2. 2. Analysing Competition Barriers for the Aftermarket : The Case of Volvo Cars’ Air Filter

  University essay from KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Author : Daniel Ginzburg; Dennis Melin; [2018]
  Keywords : Competition barriers; Entry barriers; Aftermarket; Automotive; Air filter; Competitive strategy; Competition deterrence; Will fitters; Konkurrenshinder; Barriärer; Eftermarknad; Fordon; luftfilter; konkurrensstrategi;

  Abstract : Original equipment manufacturers (OEMs) spend plenty of resources in developing products and establishing a profitable market. This includes time-consuming investigations, costly research and development processes, as well as a great deal of risk-taking. READ MORE

 3. 3. Lek på allvar : bygglekplatsen i relation till barns lek, utveckling och säkerhet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karolina Brandt; Turid Landström Petersen; [2018]
  Keywords : risktagande; kreativitet; utmaning; säkerhetskrav; säkerhetskrav;

  Abstract : Det här arbetet avhandlar ämnet bygglek i relation till barns lek, utveckling och säkerhet. Att leka är en essentiell del av att vara barn. Det är genom leken barn kommunicerar och får möjligheten att lära sig om livet. Barns rörelsefrihet har minskat de senaste tjugo åren, samtidigt som städerna växer och blir allt tätare. READ MORE

 4. 4. Mjölkar risken ur krediten? : en studie av bankens syn på risk vid kreditgivning till mjölkproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Dag Lindahl; Anneli Olausson; [2018]
  Keywords : kreditgivning; mjölkproduktion; principal agentteori; prospektteori; risk; storleksrationalisering;

  Abstract : Flera länder i världen driver en expansiv retorik i sin jordbrukspolitik där ökad produktion ligger till grund för ökad export. Detta ökar konkurrensen på världsmarknaden vilket har haft en negativ påverkan på marknadspriser. READ MORE

 5. 5. Increasing Exploration Capabilities Through Employee Entrepreneur Interaction

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : JOHAN AREKRANS; PHILIP GORDIN; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : Large and established firms tend to be greater at exploiting their current business rather than exploring the opportunities of tomorrow. In industries facing changes, such a firm could lose their market place when the surrounding environment shifts. READ MORE