Essays about: "roles of actors"

Showing result 1 - 5 of 176 essays containing the words roles of actors.

 1. 1. Sustainability boundary-work: Balancing the lines of sustainable leadership

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Riccardo Barker; Gustav Hakegård; [2019-07-03]
  Keywords : ;

  Abstract : MSc in Management.... READ MORE

 2. 2. The process of sensemaking during organizational crisis - Exploring the process of sensemaking during the refugee crisis at the Swedish Migration Board

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Bashar Haddad; [2019-07-03]
  Keywords : Organisational Crisis; sensemaking; sensegiving; Macro actors; Micro actors; restructure; identities; politics;

  Abstract : MSc in Management.... READ MORE

 3. 3. Defining Nature: Who’s Talking? The concept of nature in legal cases with Rights of Nature in Ecuador : a frame/framing analysis of interpretations of nature, underlying factors and recommended actions

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Laura Elisabeth Wolf; [2019]
  Keywords : rights of nature; Ecuador; framing; frames; nature; Ecuadorian constitutional court; defining nature; social constructivism;

  Abstract : Since 2008, the Ecuadorian constitution grants intrinsic rights to nature. However, scholars highlight the stark contrast between the intended philosophy of rights of nature (RoN) and its implementation. The concept of “nature” in the constitution is left relatively undefined, hence open for interpretation of any actor in court. READ MORE

 4. 4. The economic and social role of married women in the agricultural production system in the region of Muea–Cameroon

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fomu Agnes Takamo; [2019]
  Keywords : economic role; social role; agricultural production system; married women; gender relation; Cameroon;

  Abstract : Married women play a vital economic and social role in the agricultural production system in Cameroon. These women are mostly involved in food crop production. READ MORE

 5. 5. Kommunikation och samordning i ett älgförvaltningsområde : om procedurer för översättning av kunskap och perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jonatan Fogel; [2019]
  Keywords : samverkan; älgförvaltning; adaptiv förvaltning; praktisk teori; symbolisk interaktionism; översätta kunskap; översätta perspektiv; deltagande; kommunikation;

  Abstract : Älgen anses vara en symbolart för svenska skogen och i Sverige finns en lång tradition av att förvalta vår älgstam. Dagens älgförvaltning är ekosystembaserad, adaptiv och lokal förankrad med fokus på samverkan mellan aktörer som påverkar älgstammen för att nå älgförvaltningens mål ”en älgstam av hög kvalitet i balans med foderresurserna”. READ MORE