Essays about: "roles of actors"

Showing result 1 - 5 of 172 essays containing the words roles of actors.

 1. 1. Sustainability boundary-work: Balancing the lines of sustainable leadership

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Riccardo Barker; Gustav Hakegård; [2019-07-03]
  Keywords : ;

  Abstract : MSc in Management.... READ MORE

 2. 2. The process of sensemaking during organizational crisis - Exploring the process of sensemaking during the refugee crisis at the Swedish Migration Board

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Bashar Haddad; [2019-07-03]
  Keywords : Organisational Crisis; sensemaking; sensegiving; Macro actors; Micro actors; restructure; identities; politics;

  Abstract : MSc in Management.... READ MORE

 3. 3. The economic and social role of married women in the agricultural production system in the region of Muea–Cameroon

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fomu Agnes Takamo; [2019]
  Keywords : economic role; social role; agricultural production system; married women; gender relation; Cameroon;

  Abstract : Married women play a vital economic and social role in the agricultural production system in Cameroon. These women are mostly involved in food crop production. READ MORE

 4. 4. Kommunikation och samordning i ett älgförvaltningsområde : om procedurer för översättning av kunskap och perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jonatan Fogel; [2019]
  Keywords : samverkan; älgförvaltning; adaptiv förvaltning; praktisk teori; symbolisk interaktionism; översätta kunskap; översätta perspektiv; deltagande; kommunikation;

  Abstract : Älgen anses vara en symbolart för svenska skogen och i Sverige finns en lång tradition av att förvalta vår älgstam. Dagens älgförvaltning är ekosystembaserad, adaptiv och lokal förankrad med fokus på samverkan mellan aktörer som påverkar älgstammen för att nå älgförvaltningens mål ”en älgstam av hög kvalitet i balans med foderresurserna”. READ MORE

 5. 5. Risk management in a business ecosystem

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Alexander Bergström; Anton Karlson; [2019]
  Keywords : Business ecosystem; business ecosystem role; business ecosystem risks; risk management;

  Abstract : Purpose - The purpose of this thesis is to advance the understanding of risk exposure and management for different roles in business ecosystems. The following research questions have been derived to fulfill this purpose: RQ1: Which risks are different business ecosystem roles exposed to, and in what way? RQ2: How can business ecosystem actors mitigate risks? Method – A single case study has been conducted on a business ecosystem surrounding the development of autonomous cars in the EU. READ MORE