Essays about: "rooftop greenhouses"

Found 4 essays containing the words rooftop greenhouses.

 1. 1. Rooftop plant factories: effects on energy use for heating, cooling and electric lighting

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Energi och byggnadsdesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Yizhi Zhang; [2021]
  Keywords : Urban and peri-urban agriculture and forestry UPAF ; urban farming UF ; rooftop greenhouse RTG ; lighting; daylighting; energy conservation; roof; greenhouse; food; cities.; Technology and Engineering;

  Abstract : Within the next thirty years, two thirds of the human population will live in a city. This growing urban population requires a major shift in the way we produce and distribute food, since industrial agriculture practices contribute to climate change, biodiversity losses, pollution of waterways, soil degradation, etc. READ MORE

 2. 2. Opportunities in rooftop greenhouses in Stockholm : a study of the potential of commercial rooftop greenhouse urban agriculture in Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Felicia Sen; [2018]
  Keywords : alternative food networks; business model; business strategy; commercial urban rooftop agriculture; rooftop greenhouses; short food supply chain; sustainability;

  Abstract : Due to climate change, our resource depleation, population growth and further, our reliance on the world’s food production creates vulnerabilities and we need to find alternative agriculture methods. Commercial rooftop greenhouses are developing all around the world and to Stockholm this create an opportunity to produce food all year. READ MORE

 3. 3. Vilken roll kan takväxthus få vid integrering av livsmedelsproduktion i urban miljö?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Victoria Wedeberg; [2016]
  Keywords : takväxthus; livsmedel; stadsodling; urbanisering; verksamheter; användningsområde; Malmö; Skåne;

  Abstract : Befolkningsmängden i Sverige och världen ökar samtidigt som fler väljer att bosätta sig i städer. Urbaniseringen leder till beroendet av livsmedelstransporter för försörjning av städer. READ MORE

 4. 4. Kommersiella takväxthus ur ett svenskt perspektiv

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Robin Meijer; [2015]
  Keywords : växthus; takväxthus; hydroponik; odling; stadsodling; vertikal odling;

  Abstract : Det har sagts att tjugohundratalet är urbaniseringens århundrade. Detta stämmer inte minst för Sverige, där 85 procent av landets befolkning idag bor i urbana miljöer. Detta sker emellertid inte utan vissa uppoffringar och negativa effekter. Med städernas utbredning har allt mer jordbruksmark tagits i anspråk för bebyggelse. READ MORE