Essays about: "rundvirkestransport"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the word rundvirkestransport.

 1. 1. A method of finding HCT roundwood corridors for reduction of GHG emissions and hauling costs in Sweden

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Christian Höök; [2019]
  Keywords : High Capacity Transport; corridors;

  Abstract : In Sweden, 71.6 million tonnes(t) of forest biomass were during 2016 transported by truck, corresponding to approximately 15 % of all national goods truck transport. READ MORE

 2. 2. Utveckling av ruttplaneringsverktyg (RPV) för mindre åkerier och åkare

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Jonatan Norman; [2018]
  Keywords : Ruttplanering; Transport; Rundvirke; Modellering; Beslutsstöd;

  Abstract : Transporter står för en stor del av råvarukostnaderna inom skogsindustrin. En bra rutt kan sänka dessa kostnader samtidigt som det gynnar miljön. Många försök har gjorts för att optimera operativ ruttplanering men i dagsläget är rådande system för kompli-cerade för att användas till annat än i forskningssyfte. READ MORE

 3. 3. Stillestånd för rundvirkesbilar utan kran : en studie i effekter och orsaker till icke-värdeskapande tid

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Ingrid Thelin; [2016]
  Keywords : väntetid; stopptidsregistring; produktionsbortfall; rundvirkestransport; grupptransport; orsaksanalys; logistik; skogstransporter; waiting time; stop-time registration; production shortfall; round timber transport; group transport; analysis of causes; logistics;

  Abstract : Bakgrund: Lönsamheten för rundvirkestransportörer är låg och konkurrensen är hård. Åkerierna drivs mellan prispress från skogsbolagen och minskad efterfrågan från industrierna. READ MORE

 4. 4. Kostnadsjämförelse för tillgänglighet under förfallsperioder genom tjälsäkring av skogsbilväg eller CTI-utrustade virkesbilar

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Simon Viklund; [2015]
  Keywords : tjällossning; rundvirkestransport; vägstandard; bärighet; skogsbilväg;

  Abstract : Kraven på jämna leveranser av rätt råvara i rätt tid ökar ständigt inom svensk skogsindustri. För att säkerställa virkesleveranserna krävs bäriga skogsbilvägar. Detta är ofta ett problem under förfallsperioder, så som vid tjällossning och regniga höstperioder. READ MORE

 5. 5. Däckutrustningens påverkan på miljö och driftsekonomi vid rundvirkestransport

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Gustaf Röhfors; [2015]
  Keywords : däck; singelhjul; CTI; ekonomi; logistik; transportkostnader; tires; single tires; economy; logistics; transportation costs;

  Abstract : Lastbilstransporter av rundvirke har och kommer att vara ett viktigt led i svensk skogsindustri. På grund av ökade priser på drivmedel har kostnaderna för transport av virke stigit kraftigt den senaste tioårsperioden. READ MORE