Essays about: "rural architecture"

Showing result 1 - 5 of 374 essays containing the words rural architecture.

 1. 1. Oaserna : ett gestaltningsförslag för Östra kyrkogårdens minneslund och dess närmaste omgivning i Malmö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Linnéa Alverbrink; [2024]
  Keywords : Sigurd Lewerentz; Östra kyrkogården; urbana kyrkogårdar; multifunktionella kyrkogårdar; multikulturella kyrkogårdar; kyrkogårdsdesign; urbana grönytor; rekreation; kontemplation; meditation;

  Abstract : Under de senaste decennierna har trycket på de urbana grönområdena ökat till följd av att städerna växer. Under coronapandemin utnyttjades de gröna offentliga platserna i städerna i större utsträckning än tidigare och när SVT gjorde ett reportage om pulkaåkande barn på Skogskyrkogården i Stockholm var samhällsdebatten i gång. READ MORE

 2. 2. Bivänliga växter i urban miljö : en granskning av växtutbudet från landskapsarkitektprogrammet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emma Asker Kling; Katarina Enskog Gripenvik; [2023]
  Keywords : Bin; humlor; vildbin; pollinatörer; pollinering; urban miljö; växtkännedom; ekosystemtjänst;

  Abstract : Pollinatörerna är hotade globalt och i det svenska landskapet, och behöver hjälp för att överleva (Naturvårdsverket u.å.b). Den främsta orsaken till den negativa utvecklingen är förlusten och fragmenteringen av pollinatörernas livsmiljöer (Naturvårdsverket u. READ MORE

 3. 3. A shed, a dock and a boat : a design proposal for a harbor in Bohuslän with focus on cultural heritage

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Nina Littmann; [2023]
  Keywords : Bohuslän; cultural heritage; harbor design; development; Tanums kommun; docks;

  Abstract : This thesis presents a design proposal for a new harbor in Bohuslän.The area holds high historical and aesthetic values. The project site has been proposed by the municipality for the development of a new harbor, to meet increasing demand for mooring in the area. READ MORE

 4. 4. Stroke och stråk : planerade stråk för strokepatienter med implementering på Kungälvs sjukhus västra del

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Stina Johansson; [2023]
  Keywords : Stroke; rehabilitering; EBHDLA; gestaltningsriktlinjer;

  Abstract : Idag är stroke den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning i Sverige (Socialstyrelsen 2018). Samtidigt går forskningen om rehabiliteringen av människor i utomhusmiljöer framåt. Att kombinera sjukvården med den kunskapen undersöks i den här uppsatsen. READ MORE

 5. 5. Soundscapes i Rosendal

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lisa Vogel; [2023]
  Keywords : soundscape; ljudlandskap; ljudgestaltning; ljud; buller;

  Abstract : Ljud är en viktig upplevelsemässig aspekt i landskapet. Ljud inom landskapsarkitekturen tenderar dock att underprioriteras i förhållande till visuella aspekter. Traditionellt handlar design gällande ljud i landskapet om att reducera ljud, då problematiken kring buller i städer är ständigt närvarande och kan leda till hälsoproblem. READ MORE