Essays about: "rural architecture"

Showing result 1 - 5 of 347 essays containing the words rural architecture.

 1. 1. Convivial Construction

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Hannah Sheerin; [2023]
  Keywords : circular economy; material culture; the rural; collective living; contemporary vernacular;

  Abstract : This thesis sits at the relationship between an architecture, and the landscape that produces and is produced by that architecture, recognising that the way we build is often profoundly damaging to the land and its inhabitants, not only at the site of construction but across a vast network of extraction, transportation and processing. We need a new material culture that rethinks of the built environment as an extension of the wider ecosystem and social context, able to be maintained in good health through a symbiotic, seasonal and regenerative cycle of matter and energy. READ MORE

 2. 2. Reconnecting Gävle’s Delta : a post-industrial urban transformation project for Sweden’s coastal landscape

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rachel Murray; [2023]
  Keywords : resilience; blue-green infrastructure; nature-based solutions; flooding; brownfield development; post-industrial urban development; landscape architecture; urban planning; climate adaptation; water-sensitive urban design; urban ecology;

  Abstract : This speculative design-led research project addresses the challenges of transforming dilapidated post-industrial brownfield sites into thriving, sustainable, resilient urban neighbourhoods. Tasked with allocating urban growth, municipality planning departments increasingly look towards underused but centrally located industrial sites for future development. READ MORE

 3. 3. Hälsofrämjande platser i den växande staden : ett gestaltningsförslag för Sävja kyrkas utomhusmiljö med inriktning på mental återhämtning och stressreducering

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ellen Eriksson; [2023]
  Keywords : Återhämtning; Stressreducering; Gestaltning; Landskapsarktiektur; Bostadsnära grönytor; Sävja kyrka;

  Abstract : Dagens samhälle växer konstant och urbaniseringen sker i allt högre grad. Exploatering och förtätning anses vara en naturlig del av samhällsutvecklingen och kan i teorin generera en god livsmiljö. READ MORE

 4. 4. Ekologi & estetik : om förhållandet mellan ekologiska och estetiska värden inom dagvattenhantering

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Edvinsson; [2023]
  Keywords : Ekologisk dagvattenhantering; ED; LOD; biodike; regngård; regnbädd; gestaltning; ekologi; estetik; landskapsarkitektur;

  Abstract : Ekologisk dagvattenhantering, ED, är ett högaktuellt område där det i dag sker en enorm utveckling. Då jag började skriva denna uppsats, 2009/2010, var läget ett helt annat. Jag var frustrerad och förskräckt över att det fanns så mycket kunskap men så lite vilja att arbeta med dessa frågor “på riktigt”. READ MORE

 5. 5. Nature Nexus - Small town sustainability in an island context

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Emily Axtell Himber; [2022]
  Keywords : Urban Design; Rural Design; Denmark; Nexø; Bornholm; Small Town Sustainability; Residential; Yderområde i Danmark; Yderkommuner; Sunshine Island; Solskinsøen; Arts and Architecture;

  Abstract : Despite its sandy beaches, lush forest, and many sunshine hours, Bornholm was placed on a list along with 23 other municipalities as a peripheral area by Erhvervsstyrelsen in 2014. This designation means that the municipality’s income per capita is less than 90 percent of the national average and over an hour away from a large city. READ MORE