Essays about: "rural development"

Showing result 1 - 5 of 2609 essays containing the words rural development.

 1. 1. Participation, Empowerment and Power Dynamics in the Digitalisation of Agriculture in Sub-Saharan Africa; Ethnographic Research on the Smallholder Farmers’ Use of Mobile Platforms for Agricultural Development in Kenya

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Álvar González Bujedo; [2023-02-09]
  Keywords : ICT; Digital Services; Rural Development; Economic Growth; Poverty Alleviation; Social Practice Theory; Site Analysis; Participant Observation.;

  Abstract : Information and Communication Technologies, such as mobile phones, are hoped to contribute to rural development and poverty alleviation in Sub-Saharan Africa. Based on that mobile platforms bundle diverse digital services, including financing, marketing, and value chain management, they are supposed to be of support to smallholder farmers. READ MORE

 2. 2. Can an alternative cosmovision challenge the market hegemony? : an analysis of article 6.8 in the Paris agreement

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Amanda Björksell; [2023]
  Keywords : climate negotiations; Paris agreement; Buen Vivir; ; Vivir Bien; article 6.8; climate justice; Bolivia; non-market approaches;

  Abstract : A rising global temperature and increased emissions, in combination with the slow progress of the yearly climate negotiations shows that there is something hindering the radical improvement needed to protect both the planet and humanity. The outset for this thesis is to study the UN climate negotiations and the alternative discourse that can question the hegemony. READ MORE

 3. 3. Tillgänglighet till urbana miljöer för personer med synnedsättning : en platsanalys av Storängstorget i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rasmus Willart; [2023]
  Keywords : Tillgänglighet; användbarhet; framkomlighet; allmänna platser; utemiljöer; funktionsnedsättning; synnedsättning; ögonsjukdomar;

  Abstract : Synen har en avgörande roll för hur allmänna platser upplevs och används. Synnedsättningar kan begränsa personers möjligheter att orientera sig självständigt. READ MORE

 4. 4. Stroke och stråk : planerade stråk för strokepatienter med implementering på Kungälvs sjukhus västra del

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Stina Johansson; [2023]
  Keywords : Stroke; rehabilitering; EBHDLA; gestaltningsriktlinjer;

  Abstract : Idag är stroke den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning i Sverige (Socialstyrelsen 2018). Samtidigt går forskningen om rehabiliteringen av människor i utomhusmiljöer framåt. Att kombinera sjukvården med den kunskapen undersöks i den här uppsatsen. READ MORE

 5. 5. Rum för barn : ett gestaltningsförslag för Vaksalaskolans skolgård samt omgivande gaturum som ger plats för barn och unga

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Allenmark; Linnea Modalen Sjökvist; [2023]
  Keywords : Skolgård; samnyttjande; barnkonventionen; gaturum; lekvärden; lekgata; miljöerbjudande; rörelsefrihet;

  Abstract : 88% av Sveriges befolkning bor i tätorter, vilket endast utgör 1,3 % av Sveriges totala yta. Urbaniseringstrenden förväntas fortsätta och barns miljöer är de som försvinner först då konkurrensen om ytan är stor. Då barn spenderar majoriteten av sin vakna tid på skolan, får skolgården en allt viktigare roll i barns uppväxtmiljö. READ MORE