Essays about: "rural development"

Showing result 1 - 5 of 2462 essays containing the words rural development.

 1. 1. Climate governance in a well-ordered world : an analysis of Rawlsian climate justice and the goal of climate action

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Andreas Ekvall; [2022]
  Keywords : Rawls’; distributional justice; communitarianism; Agenda 2030; climate justice;

  Abstract : The aspiration of normative theory to conceptualise climate justice is a contested endeavour. At best there are certain agreements about what constitutes distributional justice on a surface level, while it remains challenged whether such conceptualisation is helpful in the realisation of climate justice. READ MORE

 2. 2. Nature Nexus - Small town sustainability in an island context

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Emily Axtell Himber; [2022]
  Keywords : Urban Design; Rural Design; Denmark; Nexø; Bornholm; Small Town Sustainability; Residential; Yderområde i Danmark; Yderkommuner; Sunshine Island; Solskinsøen; Arts and Architecture;

  Abstract : Despite its sandy beaches, lush forest, and many sunshine hours, Bornholm was placed on a list along with 23 other municipalities as a peripheral area by Erhvervsstyrelsen in 2014. This designation means that the municipality’s income per capita is less than 90 percent of the national average and over an hour away from a large city. READ MORE

 3. 3. Från wayfaring till stråkobservationer : åtta insikter som uppmuntrar till att gå för en sinnligare gestaltning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emelie Lenning; [2022]
  Keywords : ; forskningsmetod; fenomenologi; wayfaring; Ingold; sinnlig; perception; gestaltning; autoetnografi; stråkobservationer; landskapsarkitektur;

  Abstract : I ett samhälle som alltmer förlitar sig på kvantitativ data och digitaliserade analysverktyg riskerar människor att gå miste om kunskap och insikter som kan inhämtas från våra sinnen. Hur och vad vi uppfattar sinnligt påverkar hur vi mår i våra städer, men även hur städer och dess invånare utvecklas och formas (Pink 2008). READ MORE

 4. 4. Mobility Services and Accessibility to Public and Local Services in Swedish Rural Areas

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Eli Rätväg; [2022]
  Keywords : MaaS; mobility-as-a-service; Sweden; rural areas; rural transportation; public service; private car use; accessibility; mobility; local accessibility index; public transportation authorities; PTA;

  Abstract : This report aims to study the difficulties when approaching accessibility and mobility challenges in rural areas and explore how rural areas might have been approached with urban methods. Mobility-as-a-Service (MaaS) is a renowned concept when addressing accessibility and mobility development in both rural and urban areas. READ MORE

 5. 5. Kroppen i kretsloppet : alternativa gravplatsers potential

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Cecilia Börjestrand; [2022]
  Keywords : begravningsplats; kyrkogård; gravskick; begängelseform; ekologi; djupekologi; ekosofi; animism; naturlig begravning; sekularitet;

  Abstract : Ett mer naturligt förhållningssätt till praktik rörande begravning har spridit sig de senaste decennierna i främst Europa och Nordamerika, där kristendomens dominans över processerna och platserna ratas, och nya alternativa skapas. Dessa alternativ har ofta en mer direkt kontakt mellan kropp och jord, där människan kan utgöra näring i ett biologiskt kretslopp, och kopplingen till vegetation ovan jord och ekosystem är större. READ MORE