Essays about: "rutiner"

Showing result 1 - 5 of 261 essays containing the word rutiner.

 1. 1. Tillskottsutfodring av ren (Rangifer tarandus) på slakterier : rutiner och utmaningar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Ida Suopanki; [2022]
  Keywords : tillskottsutfodring; Rangifer tarandus; slakteri; metabolism; rutiner; utmaningar;

  Abstract : Utfodring av ren blir alltmer vanligt inom renskötseln på grund av krympande betesmarker och förändrade klimatförhållanden. Faktorer som skogsbruk och infrastruktur har bidragit till konkurrens om marken. Vidare har klimatförändringar i form av temperaturväxlingar och mer nederbörd bidragit till svårare vinterbetesförhållanden. READ MORE

 2. 2. Lean-Agile organization in test facilities and workshops

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Jacob Kvarnmarker; Max Lorentzon; Linus Mårtensson; [2022]
  Keywords : agile; implementation; research and development; change management; corporate culture;

  Abstract : Introduction: This study was conducted at Volvo Cars’ R&D division to investigate how test facilities and workshops can implement an agile way of working. Three departments with different levels of agile implementation were therefore investigated to fulfill our purpose. READ MORE

 3. 3. Hot och stress – en livsmedelsinspektörs vardag?

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Carl Hansson; [2022]
  Keywords : arbetsmiljö; arbetsrelaterad stress; enkätundersökning; inspektioner; kommunal livsmedelsinspektör; trygghetskänsla; utsatthet och våld;

  Abstract : I Sverige ser man en ökad trend av stress och antalen hot som personer utsätts för. Hot och stress är något som många kan bli utsatta för idag, inom olika yrken och yrkesroller. Kommunala livsmedelsinspektörer är ett sådant yrke där hot och stress kan förekomma. READ MORE

 4. 4. Pasture related characteristics and management strategies associated with udder health in farms with an automatic milking system : impact on somatic cell count and milking frequency

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emma Laufors; [2022]
  Keywords : somatic cell count; milking interval; automatic milking system; udder health; heat stress; pasture strategies; preventative measures;

  Abstract : Udder health plays a central role in the dairy industry and poor udder health can entail both negative economic and animal welfare consequences as well as increased antimicrobial use. The somatic cell count (SCC, a commonly used measurement of udder health) has been observed to increase during the summer season both in Sweden and in other countries. READ MORE

 5. 5. Matförgiftningar och dess orsaker i Sverige under perioden 2012–2021

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Wameidh Munther Potrus Potrus; [2022]
  Keywords : matförgiftning; livsmedelsburen sjukdom; smittämne; livsmedelshygien; smittkälla; utbrott;

  Abstract : Varje år rapporterar Sveriges kommuner och Folkhälsomyndigheten ca 2000–3000 fall av matförgiftning till Livsmedelsverket. Livsmedelsverkets uppskattning är att ca en halv miljon svenskar drabbas per år. Den här studien syftar till att undersöka matförgiftningar under de senaste 10 åren. READ MORE