Essays about: "säker lekplats"

Found 1 essay containing the words säker lekplats.

  1. 1. Den utvidgade förskolegården : en förstudie inför skapandet av naturlekmiljöer i Örebro

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Karin Andersson; [2015]
    Keywords : naturlekplats; lekmiljö; lekplats; säker lekplats; lekplatsutrustning; förskolegård;

    Abstract : Arbetet handlar om hur naturlekmiljöer kan skapas. I arbetet beskrivs tre för naturlekmiljöer viktiga områden, vilka är: Lek och barns utveckling, Plats samt Säkerhet. READ MORE