Essays about: "säkerhet"

Showing result 1 - 5 of 719 essays containing the word säkerhet.

 1. 1. A Missed Steak: A Study of the Value Added by Dynamic Best-before Labels

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Ernest Björklund; Mattias Letellier; [2020]
  Keywords : Best-before dates; Best-before labels; Consumer perceptions; Dynamic best- before; Food waste; Innovation; Mature industries; Meat; Technology; Value chains; Business and Economics; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : I mogna industrier prioriteras ofta verkningsgrad och processen snarare än själva produkten. Detta innebär att dessa industrier anpassar sig långsamt när de externa förhållandena skiftar. Exempel på sådan industri är Sveriges köttindustri. Denna präglas av stor klimatpåverkan, även stora mängder matsvinn. READ MORE

 2. 2. UX-Design for Automated Restroom Door

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Author : Mikaela Lavrell; Robin Lundqvist; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Public restrooms are used by most people but for some, these visits are inconvenient, filled with worry or fears. In 2016, a comprehensive survey was conducted in which more than half of the responded believed that they could get a disease from public restrooms, more than a quarter avoided touching the door handles and 45% avoided visiting a public toilet due to lock issues (Toalettrapporten, 2016). READ MORE

 3. 3. Can humans be patched? A short current state review.

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Karan Luthra; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Informationssäkerhet är ett växande problem bland organisationer. Ett stort antal säkerhetsöverträdelser innefattar vårdslöshet bland anställda eftersom den mänskliga uppförande anses vara den viktigaste faktorn för informationssäkerhet. Därför är det avgörande för organisationer att utveckla en informationssäkerhetskultur. READ MORE

 4. 4. Attenuation AND awareness? : Designing a method for measuring accuracy and certainty of sound identification when wearing a HPD

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Markus Ahlberg; [2020]
  Keywords : Industrial design engineering; method design; sound identification; situational awareness; hearing protection devices; noise pollution; level-dependent function; Teknisk design; metoddesign; ljudidentifikation; situationsmedvetenhet; hörselskydd; buller; bullerföroreningar; nivåberoende funktion;

  Abstract : Noise pollution is widespread in today’s society, from traffic to industrial sources, and many people are confined to unhealthy acoustic environments through their employment. When noise cannot be eliminated at the sound source, the protective measure is usually to equip the employee with hearing protection devices (HPDs), e.g. READ MORE

 5. 5. Human Interaction with Autonomous machines: Visual Communication to Encourage Trust

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Author : Emil Norstedt; Timmy Sahlberg; [2020]
  Keywords : Human-Machine-Interaction HMI ; Eye-contact; Safety; Driverless Machines; Trust; Human-Machine Interaction HMI ; Ögonkontakt; Säkerhet; Förarlösa maskiner; Tillit;

  Abstract : En pågående utveckling sker inom konstruktionsbranschen där maskiner går från att styras manuellt av en mänsklig förare till styras autonomt, d.v.s. utan mänsklig förare. READ MORE