Essays about: "säkerhet"

Showing result 1 - 5 of 780 essays containing the word säkerhet.

 1. 1. Machine learning and system administration : A structured literature review

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Author : Karl Jonsson; [2020]
  Keywords : Intrusion Detection systems; IDS; Machine Learning; Anti-virus; Anti-malware; malware;

  Abstract : Denna literaturöversikt går igenom två olika system inom IT-säkerhet och hur de fungerar tillsammans med maskinlärningstekniker till en relativt ytlig nivå.Syftet med denna rapport är att kunna sammanfatta dessa system och se hur de kan hjälpa med en systemadministratörs uppgifter, hur det kan användas för automatisera och vad för positiva och negativa förändringar det kan ha på en infrastruktur. READ MORE

 2. 2. A Missed Steak: A Study of the Value Added by Dynamic Best-before Labels

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Ernest Björklund; Mattias Letellier; [2020]
  Keywords : Best-before dates; Best-before labels; Consumer perceptions; Dynamic best- before; Food waste; Innovation; Mature industries; Meat; Technology; Value chains; Business and Economics; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : I mogna industrier prioriteras ofta verkningsgrad och processen snarare än själva produkten. Detta innebär att dessa industrier anpassar sig långsamt när de externa förhållandena skiftar. Exempel på sådan industri är Sveriges köttindustri. Denna präglas av stor klimatpåverkan, även stora mängder matsvinn. READ MORE

 3. 3. Designing for Calibrated Trust Towards Operators of Highly Autonomous Vehicle Systems

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Martin Lind Oros; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Appropriate levels of trust in highly autonomous vehicles contributes to a safer human-machine relationship. Through increased correctness in interactions trust can be calibrated. Trust is formed via interactions that needs to be designed from a Human-Machine relationship with the purpose of maintaining it at an acceptable level. READ MORE

 4. 4. Preserving Security and Privacy: a WiFi Analyzer Application based on Authentication and Tor

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Alexandra Kolonia; Rebecka Forsberg; [2020]
  Keywords : Network security; Privacy; Anonymity; Onion routing; Tor Organization; Wi-Fi data collection; Nätverkssäkerhet; Sekretess; Anonymitet; Lök-routing; Tor Organisation; Wifidatainsamling;

  Abstract : Numerous mobile applications have the potential to collect and share userspecific information on top of the essential data handling. This is made possible through poor application design and its improper implementation. READ MORE

 5. 5. Driving Autonomous Heavy Vehicles into the Future : A Business Model Perspective

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Gabriel Kitzler; Anna Saibel; [2020]
  Keywords : Autonomous Heavy Vehicles; Technology Shifts; Business Model Innovation; Business Model Canvas; Core Competencies; Servitisatio; Självkörande tunga fordon; Teknikskiften; Affärsmodellsinnovation; Business Model Canvas; Kärnkompetenser; Tjänstefiering;

  Abstract : In light of the many environmental challenges that the world currently faces, new sustainable solutions are called for. The concept of autonomous heavy vehicles (AVs) is considered to be one of the next megatrends within transportation and this technology shift is predicted to improve safety and logistics as well as to cut driver costs and reduce CO2-emissions. READ MORE