Essays about: "säkerhet"

Showing result 1 - 5 of 976 essays containing the word säkerhet.

 1. 1. Single-peaked gamma-ray bursts in the Fermi GBM catalogue

  University essay from KTH/Fysik

  Author : Henric Hintze; [2022]
  Keywords : astroparticle physics; GBR; gamma-ray burst; single-peaked; single peaked; shock breakout; Fermi; GBM; gamma-ray burst monitor; light curve; low-luminosity; low luminosity; closure relation; astropartikelfysik; GBR; gammablixt; singelpeakad; shockbreakout; Fermi; GBM; gammablixtmonitor; ljuskurva; ljuskurvor; lågluminositets;

  Abstract : Gamma-ray burst light curves are notoriously irregular, yet a significant number consists of a single fast-rising, exponentially decaying pulse. These are called single-peaked light curves. READ MORE

 2. 2. Quantum mechanical modelling and electrochemical stability of sodium based glassy electrolyte for all-solid-state batteries

  University essay from KTH/Materialvetenskap

  Author : Carolina Falk; Linnéa Johansson; [2022]
  Keywords : Quantum mechanical modelling; solid state batteries; solid electrolyte; glassy electrolyte; density functional theory; electrochemical stability; Kvantmekanisk modellering; solida batterier; fast elektrolyt; elektrokemisk stabilitet;

  Abstract : Increasing energy demand draws attention to new materials for improving current energy storage technologies. Particular interest is directed at solid state batteries and glass Na3ClO electrolyte is a promising candidate. READ MORE

 3. 3. Safe Countries or Systematic Assessments? - A critical investigation of the safe country of origin concept in the CEAS and the national implementation in Sweden in relation to the right to asylum

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Sofia Ekberg; [2022]
  Keywords : Migration law; asylum law; EU law; Swedish migration law; human rights; CEAS; Law and Political Science;

  Abstract : Safety has always been a prominent concept within asylum law for the assessment of international protection. However, as the CEAS has developed immensely the past years, moving towards a paradigm shift of increasingly restrictive migration policies; the use of safety has evolved accordingly. READ MORE

 4. 4. Plats för återhämtning i en socialt hållbar stadsutveckling : en landskapsanalys om möjlighet till återhämtning i urbana utemiljöer

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Moa Carlsson; Alexandra Sinclair; [2022]
  Keywords : Urbana utemiljöer; hållbar stadsutveckling; evidensbaserad design; återhämtning; Quality Evaluation Tool;

  Abstract : I Sverige sker en förtätning av städer vilket gör att urbana bostadsnära gröna utemiljöer minskar. Forskning visar att bostadsnära gröna utemiljöer behövs för att gynna invånarnas hälsa vilket ger ett socialt hållbart samhälle. READ MORE

 5. 5. Jämförelse mellan hältbedömning av häst utförd av 12 klinikveterinärer och en applikation baserad på datorseende

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Julia Johanna Stenius; [2022]
  Keywords : hälta; rörelseanalys; rörelseasymmetri; hältbedömning; objektiv rörelseanalys; artificiell intelligens; datorseende; neurala nätverk; överensstämmelse;

  Abstract : Ortopediska sjukdomar är hästens största medicinska problem världen över och sjukdomar i rörelseapparaten är den vanligaste anledningen till att svenska hästar behandlas av en veterinär. För framgångsrik behandling av ortopediska problem krävs i första hand en korrekt identifiering av det halta benet. READ MORE