Essays about: "sändardjur"

Found 1 essay containing the word sändardjur.

  1. 1. Hormonbehandlade mårdhundstikar : en framtida förvaltningsmetod för att förhindra en storskalig etablering av mårdhund i Sverige?

    University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

    Author : Erika Bergmark; [2015]
    Keywords : mårdhund; Nyctereutes procyonoides; invasiv främmande art; hormonbehandling; sändardjur;

    Abstract : Invasive alien species represents a seriously threat against the global biological diversity. The raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) is an omnivorous carnivore native to the eastern parts of Asia. READ MORE