Essays about: "sågade barrträvaror"

Found 3 essays containing the words sågade barrträvaror.

 1. 1. Handelshinders dominoeffekt : en kvantitativ studie av svenska trävarors förutsättningar på den kinesiska marknaden

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Erik Grafström; Anna Gebre-Medhin; [2017]
  Keywords : internationell handel; tull; handelshinder; Kina; Kanada; USA; Sverige; sågade barrträvaror;

  Abstract : Den internationella virkesmarknaden går sannolikt en spännande framtid till mötes och det råder delade meningar hur denna kommer se ut. Optimister menar att träkonsumtionen i världen kommer öka tillsammans med den ökande miljömedvetenheten och satsningar på träkonstruktioner samt nya träbaserade material är framtiden. READ MORE

 2. 2. The French market and customers’ perceptions of Nordic softwood offerings

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Staffan Levin; [2014]
  Keywords : France; market aspects; quality; long-term relation; whitewood; structural timber; Frankrike; marknadsundersökning; kvalitet; långsiktiga relationer; sågade trävaror av gran; konstruktionsvirke ;

  Abstract : The study of the French market for softwood has been done in collaboration with VIDA AB. The aim of the study was to investigate important product quality and service quality dimensions, the customers’ perception of the offering and generally describe the French market and present actors. READ MORE

 3. 3. Sawn softwood in Egypt – a market study

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Johan Edgren; [2012]
  Keywords : Egypt; North Africa; market study; softwood; redwood; import; export; customer needs; Egypten; Nord Afrika; marknadsundersökning; barrträvaror; furu; import; export; kundbehov;

  Abstract : This market study was written on behalf of Uni4 Marketing (U4M) and investigates the Egyptian softwood market. The objective was to identify what characterises a good softwood supplier according to Egyptian importers. In addition to this U4M’s competitiveness compared to their competitors was evaluated. READ MORE