Essays about: "sår"

Showing result 1 - 5 of 68 essays containing the word sår.

 1. 1. Scar detection using deep neural networks

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Christina Sunnegårdh; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Object detection is a computer vision method that deals with the tasks of localizing and classifying objects within an image. The number of usages for the method is constantly growing, and this thesis investigates the unexplored area of using deep neural networks for scar detection. READ MORE

 2. 2. Short and long-term effects on the teat tissue in a Cow Calf Contact system with automatic milking

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Johanna Lilja; [2021]
  Keywords : teat end callosity; hyperkeratosis; teat wall thickness; ultrasound; suckling; nursing;

  Abstract : The interest in keeping calves with their lactating dams in dairy production is increasing, among both dairy farmers and consumers. This MSc thesis is a part of an ongoing project at the Swedish University of Agriculture (SLU) where a cow-calf contact system with automatic milking is studied. READ MORE

 3. 3. Luftig sårläkning : en studie om en ny typ av sårförband

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Cornelia Kronlund; Johanna Hellberg; [2021]
  Keywords : fukt; förband; häst; Rheva; smuts; sår; sårhantering;

  Abstract : En av de vanligaste skadorna på hästar är någon form av sår. Veterinären har till uppgift att avgöra vilken hantering som är lämpligast för det aktuella såret. I de fall där det är möjligt brukar en primär sårläkning vara att föredra då såret läker både snabbare och med mindre ärrvävnad än vid sekundär sårläkning. READ MORE

 4. 4. Hur sår community gardens fröet för gemenskap? : en undersökning av community gardens sociala kapital i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lovisa Ekvall; [2021]
  Keywords : community garden; socialt kapital; gemenskap; nätverk; tillit; kollektiv odling; intervju;

  Abstract : Följande arbete undersöker hur socialt kapital kan skapas i community gardens. Det finns ett behov av en bredare förståelse hos stadsplanerare kring vikten av community gardens, detta för att kunna skapa mer gemenskap i samhället. Idag utgör ensamhet och isolering ett globalt problem som visat negativ inverkan på människors hälsa. READ MORE

 5. 5. Hur mår ridskolehästen? : bedömning med ett välfärdsprotokoll

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Sofie Blomkvist; Lovisa Rådberg; [2021]
  Keywords : välfärd; ridskola; bedömningsprotokoll;

  Abstract : Ridskolehästens hälsa är viktig för att den ska kunna fungera länge i en verksamhet. Bedömning av hästvälfärd kan genomföras med olika fokusområden för att identifiera specifika problem. READ MORE