Essays about: "samhällskunskap."

Found 5 essays containing the word samhällskunskap..

 1. 1. Det sista filtret - Gäddfabriken i Kovik : en våtmark för ett friskare Östersjön med förutsättningar för lärande och utforskande

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ru Amanda Winroth; [2018]
  Keywords : våtmark; övergödning; friluftsliv; rekreation; utställningsdesign; ekosystemtjänster; naturvård;

  Abstract : Det här arbetet syftar till att skapa en förbättrande insats för Östersjöns miljö. Genom att begränsa näringsutsläppen till Östersjön och skapa lekmiljöer för kustlevande rovfisk och tillgängliggöra platsen för rekreativa ändamål skapas en dynamisk plats med hög biologisk funktionalitet och höga upplevelsevärden för människan. READ MORE

 2. 2. Music and the Social Science Subjects

  University essay from Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Author : Joakim Nygren; [2014]
  Keywords : Utbildningsvetenskap; Social studies; Geography; History; Religion; Music; Cross-curricular; Interdisciplinary work; Music education; Educational science; Musikpedagogik; Ämnesövergripande; Tvärvetenskapligt arbete; musik; historia; geografi; samhällskunskap.; Social Sciences; Performing Arts;

  Abstract : The purpose of this study is to create an inspirational knowledge base to enable future collaboration between music teachers and teachers of the social science subjects in secondary school. In this paper the following research questions will be processed: What are the possibilities of combining the social science subjects (Religion, History, Geography, and Civics) with music? What are teachers’ thoughts on cross-curricular work? The method used in this study is qualitative interviews with four social science-subjects-teachers in secondary school. READ MORE

 3. 3. Using Computer Games to Teach Social Studies

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Author : Richard Walls; [2012]
  Keywords : computer games; serious games; teaching; social studies; secondary school;

  Abstract : This study investigates the effectiveness of two computer games as learning tools in comparison to established learning tools teaching two different topics in the course Social Studies 1b of the Swedish Upper Secondary School Curriculum. The use of computer games in education is placed in the context of changing ideas of the aims for education systems in the 21st Century with regard to student skills rather than content, including digital skills. READ MORE

 4. 4. Do Different Models of Integration Affect Actual Integration? The Cases of France and Great Britain Revisited

  University essay from Högskolan Dalarna/Samhällskunskap

  Author : Md. Asirul Haque; [2008]
  Keywords : Immigrant; Integration model; Assimilation; Multiculturalism; Britain; France;

  Abstract : Britain and France adapted two different integration models, namely assimilationist and multiculturalism to integrate their immigrants. These two big models of integration have distinctive characteristics to integrate immigrants. READ MORE

 5. 5. A comparative study of immigrants’ political participation in Sweden and the Netherlands

  University essay from Högskolan Dalarna/Samhällskunskap

  Author : Dilara Rahman; [2007]
  Keywords : Immigrant; Political Participation; Actor-context Model; Social Capital Theory; Sweden; the Netherlands;

  Abstract : This study deals with immigrants’ political participation in Sweden and the Netherlands. Scholars have recognized low level of political participation of immigrants in Sweden compared to the Netherlands. READ MORE