Essays about: "samisk arkitektur"

Found 1 essay containing the words samisk arkitektur.

  1. 1. Berättelser från ett kulturlandskap : ett gestaltningsförslag för Nikkaluokta turistanläggnings utemiljö

    University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Author : Alexander Morell; [2022]
    Keywords : Landskapsnarrativ; fjällen; kulturlandskap; Sápmi; samisk arkitektur;

    Abstract : Samernas traditionella marker, Sápmi, har en lång historia av kolonialism och förtryck. I bygget av den svenska nationella identitet har fjällen ofta porträtterats som en orörd natur, vars storslagenhet symboliserade nationens storhet. READ MORE