Essays about: "samling"

Showing result 1 - 5 of 103 essays containing the word samling.

 1. 1. Investigation of Emission Source Heights in FLEXPART 10.02 for the Wildfire in Pedrógão Grande, Portugal, 2017

  University essay from Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Author : Anton Nygren; [2019]
  Keywords : wildfire; Pedrógão Grande; structural similarity; SSIM; FLEXPART; MERRA2; CO; emission source height; skogsbränder; Pedrógão Grande; strukturell likhet; SSIM; FLEXPART; MERRA2; CO; utsläppshöjd;

  Abstract : One of the worst wildfires in Portugal in 2017 on June17- 21 started at the central part of Pedrógão Grande and spread fast to the surrounding areas Góis, Pampilhosa da Serra and Arganil. The wildfire took 64 lives and a large smoke plume was observed. READ MORE

 2. 2. Investigating health in medieval Uppsala : An osteological analysis of skulls from the anatomical collection of Museum Gustavianum

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Author : Varvara Papamargariti; [2019]
  Keywords : human osteology; health; cranial pathologies; dental disease; Middle Ages; medieval; Uppsala;

  Abstract : Denna studie behandlar hälsan i det medeltida Uppsala genom osteologiska analyser på 32 skallar från Gustavianums anatomiska samling. Skallarna i fråga är del av en större grupp med mänskliga benrester som hittades vid Östra Ågatan år 1909. READ MORE

 3. 3. Will green banking unlock a sustainibility transition towards a low-carbon economy? : The perspective of a member-owned bank in Sweden

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Ulrika Solheim; [2019]
  Keywords : Sustainibility transition; multi-level perspective; socio-technical transition; the financial industry; green banking; low carbon economy; green growth; carbon lock-in; Hållbarhetsövergång; multi-nivåperspektiv; socio-teknisk övergång; finansbranschen; gröna banker; koldioxidsnål ekonomi; grön tillväxt; koldioxidintensiva låsningar;

  Abstract : In the climate change discussion, there is a broad consensus about the importance of support from the financial industry when it comes to supporting changes towards a more sustainable society. However, investments in the society supporting a transition towards a low-carbon economy are still waiting to become unlocked. READ MORE

 4. 4. Adapting the bundle of capillary tubes model (BCTM) for vertical soil solute transport modelling

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Martin Larsson; [2019]
  Keywords : soil solute vertical transport modelling vadose; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : This study explores an approach for adapting the bundle of capillary tubes soil model for vertical soil solute transport modelling. The soil is split into thin layers allowing vertical water flow between capillaries of differing width with concomitant advective flow of solutes. Diffusion is included to improve realism. READ MORE

 5. 5. In Vitro Evaluation of Laser Induced Fluorescence for Aided Caries Excavation (FACE)

  University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Author : Mattias Tagesson; Hedvig Olsson; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Syfte: att utvärdera tillförlitligheten hos laserinducerad fluorescens som hjälpmedel vid kariesexkavering (FACE), och om FACE kan användas som ett komplement till befintliga kliniska diagnostiska metoder för att bestämma när kariesskadan är färdigexkaverad. Material och metod: två experimentprotokoll utvecklades. READ MORE