Essays about: "samling"

Showing result 1 - 5 of 110 essays containing the word samling.

 1. 1. Ensemble Green's Function Theory for Interacting Electrons with Degenerate Ground States

  University essay from Lunds universitet/Matematisk fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Author : Erik Linnér; [2019]
  Keywords : Green s function; Degeneracy; Density matrix; Ensemble; GW; Zero-temperature; Finite-temperature; Hubbard model; Two-dimensional harmonic oscillator; Ising model; Hydrogen-like model; Physics and Astronomy;

  Abstract : An ensemble Green's function theory for many-electron systems with degenerate ground states, based on the von Neumann density matrix formalism, is proposed. The formalism is constructed without an assumption of an adiabatic connection. An ensemble analogue of Hedin's equations and the GW Approximation (GWA) is constructed. READ MORE

 2. 2. Investigation of Emission Source Heights in FLEXPART 10.02 for the Wildfire in Pedrógão Grande, Portugal, 2017

  University essay from Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Author : Anton Nygren; [2019]
  Keywords : wildfire; Pedrógão Grande; structural similarity; SSIM; FLEXPART; MERRA2; CO; emission source height; skogsbränder; Pedrógão Grande; strukturell likhet; SSIM; FLEXPART; MERRA2; CO; utsläppshöjd;

  Abstract : One of the worst wildfires in Portugal in 2017 on June17- 21 started at the central part of Pedrógão Grande and spread fast to the surrounding areas Góis, Pampilhosa da Serra and Arganil. The wildfire took 64 lives and a large smoke plume was observed. READ MORE

 3. 3. Investigating health in medieval Uppsala : An osteological analysis of skulls from the anatomical collection of Museum Gustavianum

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Author : Varvara Papamargariti; [2019]
  Keywords : human osteology; health; cranial pathologies; dental disease; Middle Ages; medieval; Uppsala;

  Abstract : Denna studie behandlar hälsan i det medeltida Uppsala genom osteologiska analyser på 32 skallar från Gustavianums anatomiska samling. Skallarna i fråga är del av en större grupp med mänskliga benrester som hittades vid Östra Ågatan år 1909. READ MORE

 4. 4. Den värmetåliga staden : sval omgestaltning av stadsdelen Davidshall i Malmö Stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Klara Kållberg; [2019]
  Keywords : värmebölja; urbant värmeöfenomen; klimatanpassning; värmetålighet; albedo; arkitekttävling;

  Abstract : I samband med att klimatet förändras kommer både värmeböljor och det urbana värmeöfenomenet, enligt SMHI, bli allt vanligare i svenska städer. Värmen kommer dessutom att bli kraftigare och mer varaktig vilket ställer krav på att genomföra klimatanpassade åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna som kan uppstå i staden och för stadens invånare. READ MORE

 5. 5. Demonstrating a phytotechnological design-approach : plant biology in stormwater remediation practice

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Oscar Yachnin; [2019]
  Keywords : phytotechnology; phytoremediation; landscape architecture; stormwater management; contamination; pollution;

  Abstract : In this master’s thesis the field of phytotechnology is investigated. Phytotechnology is a collection of largely unexploited methods and processes that aim to employ the abilities of plants to manage contaminants in our environments. READ MORE