Essays about: "samråd"

Showing result 1 - 5 of 89 essays containing the word samråd.

 1. 1. Platsanknuten konstnärlig gestaltning : vikten av att välja rätt plats för konst i det offentliga rummet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Backman; Sofie Laitamaa; [2022]
  Keywords : Landskapsarkitektur; offentlig konst; platsspecifik konst; tornedalsk konst; gestaltning; social hållbarhet; offentliga rummen; assimileringspolitik; minoritet; Tornedalen; tornedalingar; samverkan; samråd;

  Abstract : Tornedalingar är en svensk minoritet från Tornedalen som ligger i norra Sverige. Under historien har minoriteten utsatts för en assimileringspolitik för att försvenska tornedalingar. Detta har framförallt påverkat användningen av deras språk, meänkieli. READ MORE

 2. 2. Validering av marklavskartering som underlag för renskötseln : en jämförelseanalys av fältbedömd marklavsförekomst med modellbaserad lavkarta

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Karin Nutti Pilflykt; [2022]
  Keywords : marklavskartering; rennäring; skogsbruk; Cladonia;

  Abstract : Since the 1950s, clear-cutting has been the dominant way of managing the Swedish forest. This has resulted in even aged forests and denser stands that have a negative impact on the distribution of terrestrial lichens. READ MORE

 3. 3. Matförgiftningar och dess orsaker i Sverige under perioden 2012–2021

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Wameidh Munther Potrus Potrus; [2022]
  Keywords : matförgiftning; livsmedelsburen sjukdom; smittämne; livsmedelshygien; smittkälla; utbrott;

  Abstract : Varje år rapporterar Sveriges kommuner och Folkhälsomyndigheten ca 2000–3000 fall av matförgiftning till Livsmedelsverket. Livsmedelsverkets uppskattning är att ca en halv miljon svenskar drabbas per år. Den här studien syftar till att undersöka matförgiftningar under de senaste 10 åren. READ MORE

 4. 4. Förekomst av och orsak till knäledsproblem hos hundrasen boxer

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Cecilia Rebhan; [2022]
  Keywords : boxer; osteoartrit; korsbandsskada; kranial korsbandsruptur; knäled; proximala trochlea;

  Abstract : Under 1980-talet uppmärksammades problem med knälederna hos boxer och 1989 startades ett hälsoprogram hos Svenska Kennelklubben (SKK) för boxerhundarnas knäleder som pågick fram till år 2019. Syftet med boxerns hälsoprogram var att med hjälp av röntgen bedöma förekomst av eventuella benpålagringar runt lederna. READ MORE

 5. 5. Automated Functional Tests for a Web Application

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Author : Johan Wulf; Erik Svensson Fahlström; [2022]
  Keywords : Test; automation; single sign on; frameworks; JavaScript; Technology and Engineering;

  Abstract : When developing a large application, many companies use techniques such as Test Driven Development in order to get a range of tests on which they later can validate their code with. This has become the standard in many work environments. READ MORE