Essays about: "samverkan"

Showing result 1 - 5 of 268 essays containing the word samverkan.

 1. 1. Information och utveckling livsmedelsservice : en pendlingskommuns utveckling för sina livsmedelsföretag

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Victor Allansson; [2022]
  Keywords : Livsmedel; information; offentlig verksamhet; kundundersökning;

  Abstract : Detta examensarbete har genomförts i samverkan med Knivsta kommuns miljöenhet. Syftet med studien var att undersöka hur Knivsta kommun har utvecklats inom livsmedelsservice. Både kvantitativa enkäter och öppna kommentarer från företagare inom Knivsta kommun användes. READ MORE

 2. 2. Out of the square? : Exploring the task of urban public space.A case: Studies of St: Johannesplan & Konsthallstorget

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Author : Anna van Amersfoort; [2022]
  Keywords : Urban planning; urban square; temporary use; urban life; city planning; public spaces; phenomenology; design; urban development; Malmö;

  Abstract : In 2008, Malmö stad, together with Svenska kyrkan,announced an invited competition for designing S:tJohannesplan and Konsthallstorget in Malmö (Malmö Stad 2008). With its central location in the city andvarious options for activities, the area has become a major attraction point. READ MORE

 3. 3. Platsanknuten konstnärlig gestaltning : vikten av att välja rätt plats för konst i det offentliga rummet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Backman; Sofie Laitamaa; [2022]
  Keywords : Landskapsarkitektur; offentlig konst; platsspecifik konst; tornedalsk konst; gestaltning; social hållbarhet; offentliga rummen; assimileringspolitik; minoritet; Tornedalen; tornedalingar; samverkan; samråd;

  Abstract : Tornedalingar är en svensk minoritet från Tornedalen som ligger i norra Sverige. Under historien har minoriteten utsatts för en assimileringspolitik för att försvenska tornedalingar. Detta har framförallt påverkat användningen av deras språk, meänkieli. READ MORE

 4. 4. Regenerativa designprinciper applicerade på bostadsområdet Norra Kapellgärdet i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Michelle Bäckström; [2022]
  Keywords : regenerativ design; stadsbyggnad; landskapsarkitektur; ekosystemtjänster; hållbarhetsanpassningar; tropism;

  Abstract : I denna uppsats analyseras bostadsområdet Norra Kapellgärdet i Uppsala utifrån regenerativa designprinciper, baserade på teorier om regenerativ design samt exempel på tidigare projekt där regenerativ design tillämpats. För att en övergång mot ett verkligt hållbart stadsbyggande ska kunna ske kan det vara betydande att inte enbart fokusera på att minska skadan på miljön, utan istället skapa urbana projekt som ger positiva effekter på miljön och främjar en samevolution mellan mänskliga och ekologiska system. READ MORE

 5. 5. The Implementation of the New Engineering Contract in Australia : An Institutional Perspective

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Dannie O’Brien; [2022]
  Keywords : Institutional Theory; New Engineering Contract; Risk allocation; Collaboration; Standard Form Contracts; Instititutionell teori; New Engineering Contract; samarbete; riskfördelning; standardkontrakt;

  Abstract : Current traditional delivery models used in the Australian construction industry are seen as highly bespoke and adversarial where there is an inappropriate contractual risk allocation, lack of collaboration and poor project management. With the pipeline of investment compounded with the impact that global macroeconomic trends and events (e.g. READ MORE