Essays about: "samverkan"

Showing result 1 - 5 of 218 essays containing the word samverkan.

 1. 1. Designing for Calibrated Trust Towards Operators of Highly Autonomous Vehicle Systems

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Martin Lind Oros; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Appropriate levels of trust in highly autonomous vehicles contributes to a safer human-machine relationship. Through increased correctness in interactions trust can be calibrated. Trust is formed via interactions that needs to be designed from a Human-Machine relationship with the purpose of maintaining it at an acceptable level. READ MORE

 2. 2. Bottenskikt i förändring : marklav efter avverkning

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Ester Andersson; Simon Lind; [2020]
  Keywords : renskötsel; skogsbruk; samverkan; påverkan; Cladonia spp.;

  Abstract : Skogsbruk och renskötsel är två olika näringar som i dagsläget verkar på samma marker. Renskötseln använder marken för bete samtidigt som skogsbruket producerar förnybara råvaror i form av träprodukter från skogen. READ MORE

 3. 3. Att börja om på främmande mark : en studie om immigranters inkludering och etablering i Hedemora

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Michaela Nyholm; [2020]
  Keywords : socialt kapital; civilsamhälle; community; inkludering; integrering; identitet;

  Abstract : Under mitten av det senaste decenniet, 2015–2016, ökade tillströmningen av migranter i Sverige till följd av flyktingkrisen. Det har lett till högre krav på insatser och arbetsbelastningen kring dessa frågor. READ MORE

 4. 4. Hållbart byggande : kommuners arbete för flerbostadshus i trä

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Viktor Holfve; [2020]
  Keywords : cirkulär ekonomi; flerbostadshus i trä; hållbarhet; koldioxidnivåer; ReSOLVE; träbyggnadsstrategi; carbon levels; circular economy; multistory wood construction; sustainability; wood building strategies;

  Abstract : Hållbarhet är ett begrepp som blir allt mer aktuellt då klimatförändringar påverkar människor världen över. Klimatförändringar som delvis anses bero på ökade koldioxidutsläpp i atmosfären. Flera insatser genomförs för att möta utmaningar som klimatförändringarna, där hållbart byggande är ett initiativ. READ MORE

 5. 5. Skogsbranschens marknadsföringsinsatser riktade till barn och unga i grundskolan

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Michaela Axbäck; [2020]
  Keywords : kunskapsförsörjning; rekryteringsstrategi; samverkan;

  Abstract : Med skogen som klassrum finns möjligheter till att integrera ämnesundervisning för samtliga årskurser i grundskolan, samtidigt som eleverna får förutsättning att lära sig om samband i naturen – i praktiken. En positiv effekt av samverkan mellan näringslivet och skolan är möjligheten att bredda kunskapen hos eleverna, de framtida arbetstagarna, om branschers roll i samhället samt vilka yrken och arbetsmöjligheter som finns. READ MORE