Essays about: "sandbad"

Found 4 essays containing the word sandbad.

 1. 1. Välfärd hos värphönor : effekter av frigående system och inredda burar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Karolin Rask; [2019]
  Keywords : sittpinne; värprede; sandbad; luftkvalitet; fjäderplockning; naturligt beteende; socialt beteende; födosök; bröstbensfraktur;

  Abstract : I undersökningar anger de flesta europeiska konsumenter att produktionsdjurens välfärd är viktig. Inhysningssystemet har en direkt påverkan på välfärden hos värphönor. READ MORE

 2. 2. Djurvälfärdsaspekter i ekologisk och konventionell slaktgrisproduktion

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Malin Cedergren; [2014]
  Keywords : ekologisk produktion; konventionell produktion; slaktgrisar; berikning; välfärd; naturliga beteenden; bökning; vältring;

  Abstract : För att möta efterfrågan och konkurrensen måste det svenska jordbruket utvecklas som industri, mot större och mer rationellt organiserade enheter med inriktningen på hur man kan effektivisera för att gå med ekonomisk vinning. Konsekvenserna av detta är att djuren drabbas då deras miljö blir mer industriell. READ MORE

 3. 3. Social inlärning - hur värphöns påverkas av andra individer

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Joanna Lindell; [2011]
  Keywords : värphöns; social inlärning; social påverkan; kommunikation; demonstratör; födosök; sandbad; putsning; fjäderplockning; kannibalism;

  Abstract : Social inlärning influeras av interaktioner, eller observationer, av en artfrände eller dennes produkter. Beteendet och närvaron av en artfrände kan påverka beteendet hos en individ, vilket i sin tur kan leda till överföring av nya beteendemönster i en population. READ MORE

 4. 4. Konsekvenser för äggproducenter efter förändring i djurskyddslagen avseende inhysning av värphöns

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Marcus Pålsson; [2006]
  Keywords : äggproduktion; bursystem; höns; frigående;

  Abstract : The avowed aim in this project was to see how the Swedish egg production is today. My first question was if the Swedish egg producers egg production turn a profit. I have done five after calculation at five different egg producers with different systems from case to case. The difference has been the living system, the fodder and the egg price. READ MORE