Essays about: "saw log"

Showing result 1 - 5 of 35 essays containing the words saw log.

 1. 1. Potentialen i att öka precision och stabilitet av timmersortering med ny mätteknik : en studie för Braviken sågverk

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Ellen Bergvall; [2020]
  Keywords : årstidsvariation; barkavdrag; röntgen; trakeidmetoden;

  Abstract : Råvarukostnaden är ett sågverks enskilt största kostnadspost och lönsamheten vid ett sågverk påverkas i hög grad av träff i sågtimmerklasserna. Vid Braviken sågverk har träff i klass varierat med årstid, vilket har lett till en försvårad produktionsplanering med oplanerade kvalitetsutfall. READ MORE

 2. 2. Learning in New Space : Knowledge Sourcing for Innovation in Northern Swedish New Space Companies

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Metallinos Log Filip Nikitas; Persson Sandra Lipic; [2020]
  Keywords : New Space industry; downstream; upstream; innovation; knowledge sourcing; knowledge ecosystem; collaboration; monitoring; networks; mobility; industry events; periphery;

  Abstract : The New Space industry is a novel branch of the space industry focusing on innovation and commercialization. It experiences very swift growth, although only a fraction of this growth has taken place in Sweden. READ MORE

 3. 3. Optimerad aptering av sågtimmer efter skanning av trädstammar i datortomograf

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Ida Kihlgren; [2020]
  Keywords : stocklängd; CT; sågverk; Saw2003; tallstambank; furustambank; granstambank;

  Abstract : Allt sågtimmer i Sverige hanteras enligt sortimentsmetoden, vilket innebär att apteringen görs i skogen. Studiens syfte var att undersöka potentialen till att öka rundvirkets värde genom att aptera stammarna efter skanning i en datortomograf på sågverket. READ MORE

 4. 4. Längre stocklängder i svenskt skogsbruk : potential och förutsättningar

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Anton Henriksson; [2019]
  Keywords : avverkning; aptering; stocklängd; sågverk; postning; helstam; röntgen;

  Abstract : Globalt sett avverkas cirka två tredjedelar av allt virke helt maskinellt. Sett till avverkad volym sker 52 % av det maskinella avverkningarbetet enligt helstamsmetoden och 48 % enligt kortvirkesmetoden. READ MORE

 5. 5. Multivariate modeling improves quality grading of sawn timber

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Author : Charlotta Wendel; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : The quality grades are what determines the value of sawn timber. Therefore the grading process is essential for the profitability of a sawmill. At a modern sawmill in northern Sweden, a CT Log Computed Tomography is used in the saw line to optimize the cutting solutions by virtual 3D reconstruction of the log features. READ MORE