Essays about: "scoping review"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the words scoping review.

 1. 1. Mental health of immigrants in Sweden : A scoping review

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Author : Hamdi Sardeye; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. The process of product development in small agricultural firms : a multiple case study of Swedish lamb producers

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Hugo Hultin; Simon Johansson; [2020]
  Keywords : agricultural sector; farmers; gotland; new food product development; new product development; NPD process; Sheep farmers; small firms;

  Abstract : This study provides a better understanding of small-scale farmers New Product Development (NPD) processes, what activities farmers undertake within and how they work with NPD processes. NPD plays a crucial role in creating and maintaining competitiveness in many industries and its importance has grown over the years due to changing market conditions, also in the agricultural sector. READ MORE

 3. 3. Social Interactions and Friendships of adolescents with vision impairments : A scoping review

  University essay from Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Author : Eleftheria Beteinaki; [2019]
  Keywords : social interaction; social inclusion; friendships; adolescents; vision impairment; blindness; low vision; scoping review;

  Abstract : Background: Social exclusion of people with vision impairments is an ongoing issue. Since social inclusion emphasizes social and emotional aspects as distinct from academic ones and the aspects concerning opportunities, the focus is turned on the domain of social interactions and friendships. READ MORE

 4. 4. Catalyzing Climate Action through Public Private Partnerships (PPPs): Challenges and Opportunities

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Author : Aaron Juarez; [2019]
  Keywords : Climate change; Climate change mitigation; Climate change adaptation; Climate action; Public Private Partnerships; PPP; Public private cooperation; Public private collaboration; Cross sector; Multi sector; Social Sciences;

  Abstract : Private public partnerships (PPPs) are used routinely in a variety of sectors, such as health care, waste management, and infrastructure development. Only recently, as climate mitigation and adaptation rapidly rise in importance on urban agendas however, have PPPs begun to be considered within a climate context. READ MORE

 5. 5. Artrikedom på nya höjder : ett gestaltningsförslag på en takpark utifrån Grahns parkegenskap artrikedom

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Molly Algeborg Taipale; [2019]
  Keywords : landskapsarkitektur; förtätning; gröna tak; takpark; artrikedom;

  Abstract : På grund av den rådande urbaniseringen i Sverige ökar ständigt efterfrågan på bostäder och andra faciliteter i staden. Den mark som är obebyggd och har potential att bebyggas är ofta grönområden. Utan grönska i städerna saknas en stor del av de förutsättningar som idag finns för god livskvalitet i urbana områden. READ MORE