Essays about: "sea level rise"

Showing result 1 - 5 of 103 essays containing the words sea level rise.

 1. 1. Extreme value modeling of wind effect on dune erosion on the Coast of ̈Angelholm

  University essay from Lunds universitet/Matematisk statistik

  Author : Lionel Arpin-Pont; [2020]
  Keywords : Erosion; Wind speed; Extreme value theory; Block maxima; Peaks over threshold; Copula; Husler-Reiss; Dependence function.; Mathematics and Statistics;

  Abstract : The movement of the coast line, due to erosion in one direction or aggregation in theother is a natural process as waves, wind as well as the geological nature of the coast itselfare affecting it. Sand dunes are the main protection coasts have at their disposal againstfloods during storm surges or from more passive but long range rainfalls. READ MORE

 2. 2. A Comparison of the Ecological, Social and Economic Sustainability in Adaptation Strategies in The Maldives and Kiribati

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Author : Charlotte Blomberg; Sandra Blomvall; [2020]
  Keywords : Maldives; Kiribati; sustainable development; sea level rise; climate change; adaptation; SIDS; NAPA;

  Abstract : Havsnivån stiger över hela världen på grund av termisk expansion och smältande glaciärer orsakade av den globala uppvärmningen. Maldiverna och Kiribati är några av de lägst liggande atolländerna i världen vilket gör dem särskilt utsatta för den förväntade havsnivåhöjningen. READ MORE

 3. 3. Utökat aktörskap i stadsplaneringsprocessen : det materiellas roll i klimatanpassningsplaneringen i Nyhamnen

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Schneider; [2020]
  Keywords : assemblage; ekofeministisk teori; havsnivåhöjning; klimatanpassning; Nyhamnen; socio-materiella relationer; climate adaption; ecofeminist theory; sea-level rise; sociomaterial relations;

  Abstract : Havsnivån stiger och anpassning i kustnära områden är en allt viktigare planeringsfråga. Redan idag krävs nya samarbetskonstellationer för att hantera klimatrisker. Studiens syfte är att bidra till att bredda planerarperspektivet och fördjupa kunskap om hur fler värden kan främjas i klimatanpassningsplaneringen. READ MORE

 4. 4. Back to mother nature : the potential of using nature-based solutions to mitigate climate change vulnerabilities along the coast of Dar es Salaam, Tanzania

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Julian Cortes; [2020]
  Keywords : climate change; nature-based solutions; suitability analysis; coastal vulnerability; Dar es Salaam; adaptation; sustainability science; Social Sciences;

  Abstract : Climate change has been identified as one of the greatest threats facing our world today. The effects of climate change are expected to increase global sea level rise and the frequency and intensity of extreme weather events. READ MORE

 5. 5. Hydraulic modelling of the vulnerability for compounding high sea levels and high river discharge on the Swedish coastline

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Author : Hannah Berk; [2020]
  Keywords : Coastal floods; combined compound flood events; fluvial floods; LISFLOOD-FP; hydraulic modelling; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Coastal floodplains are at risk for combined high discharge and sea level events. Consequences when they occur can be several magnitudes greater than the impact from any isolated event. READ MORE