Essays about: "seed banks"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words seed banks.

 1. 1. Ogräspredation av jordlöpare och gnagare i europeiska åkermarker

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Eira Eksvärd; [2020]
  Keywords : jordlöpare; gnagare; ogräspredation; integrerat växtskydd; ogräsbekämpning;

  Abstract : Ogräs orsakar idag stora skördeförluster och ogräs har utvecklat resistens mot 23 av 26 kända verkningsplatser för herbicider. Ogräspredatorer så som jordlöpare och gnagare bidrar med en viktig ekosystemtjänst genom att konsumera ogräsfrön efter att de släppts från växten, och de kan därmed reducera fröbanken och reglera ogräspopulationerna. READ MORE

 2. 2. Weed Seed Bank Assessment in Organic Crop Rotations : Comparing the weed suppression effect from intercropping field pea and spring barley, with sole cropping and black fallow

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Harald Helgesson; [2019]
  Keywords : weed management; crop competitive ability; black fallow; organic crop production; Pisum sativum; Hordeum vulgare; Avena sativa;

  Abstract : In the urge to mitigate the negative impact of weeds, like reduced yields, both agricultural and horticultural production have heavily relied on herbicides for weed control. This has led to vast environmental problems like human health risks and negative impact on biodiversity. READ MORE

 3. 3. Dwindling diversity : attitudes and knowledge among different stakeholders about loss of agrobiodiversity in Nepal

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Stina Mortensen; [2019]
  Keywords : Nepal; agrobiodiversity; conservation; attitudes;

  Abstract : Nepal’s rich agrobiodiversity is rapidly decreasing, as local varieties of crops are replaced by imported hybrid or improved varieties. At the same time, in light of the increasingly apparent effects of climate change, the need for a broad genetic base in order to maintain the ability to adapt to new conditions is evident. READ MORE

 4. 4. Icke-destruktiva mätningar av fröers fuktinnehåll för att avgöra minimumtorktiden för fröer som ska långtidbevaras

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : David Nimblad Svensson; [2018]
  Keywords : ERH; EMC; fuktinnehåll; frö; långtidsbevaring; genbank; torkningskurvor; hygrometer;

  Abstract : För långtidsbevarandet av fröer har fuktinnehållet stor betydelse. Hos genbanker är mängden frö ofta begränsat vilket gör att en icke-destruktiv metod är önskvärd. En sådan metod utnyttjar att fröers fuktinnehåll förändras utefter vad luftfuktigheten är i den omgivande miljön. READ MORE

 5. 5. Mathematical modeling of seed bank dynamics in population genetics

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Author : Anna Martin; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : We study the genealogical structure of samples from a population for which any givengeneration is made up of direct descendants from one randomly chosen previousgeneration. These occur in nature when there are seed banks or egg banks allowingan individual to leave offspring several generations in the future. Kaj et al. READ MORE