Essays about: "seed beetles"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the words seed beetles.

 1. 1. Bönsmyg i åkerböna : hur påverkas avkastning och skördekvalitet?

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Emma Ryding; [2020]
  Keywords : bönsmyg; Bruchus rufimanus; åkerböna; Vicia faba; avkastning; kvalitet;

  Abstract : Bönsmygen (Bruchus rufimanus) uppmärksammades som skadegörare i åkerbönor (Vicia faba) i Sverige 2008 och sedan dess har förekomsten och spridningen av den ökat snabbt. Det saknas kännedom om bönsmygens betydelse och hur den ska bekämpas vilket gör den till ett potentiellt hot i det svenska jordbruket. READ MORE

 2. 2. The effect of sexual selection and mating on personality traits and behavior consistency of Callosobruchus maculatus

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Jiaqi Lu; [2019]
  Keywords : seed beetles; sexual selection; mating; personality traits;

  Abstract : Animals’ personality traits are defined as consistent behavior tendencies and the function of them in life-history strategy and reproductive success has been given a lot of explanations in a large amount of research. However, the behavior consistency of individuals in different sexes, mating status and selection regimes is rarely mentioned. READ MORE

 3. 3. Fördelningen av Protapion fulvipes (Gulbent klöverspetsvivel) i landskapet och dess relation till potentiella predatorer

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Niklas Klementsson; [2018]
  Keywords : Protapion fulvipes; Gulbent klöverspetsvivel; Trifolium repens; vitklöver; övervintring; predation;

  Abstract : En vanlig skadegörare i klöverfröodlingar är Protapion fulvipes (gulbent klöverspetsvivel) som angriper klöverfröna och kan orsaka stora skördeförluster. P. fulvipes vaknar under våren och angriper närliggande klöverfält för att sedan övervintra i skogsbryn och fältkanter under vintern. Denna studie har undersökt hur långt P. READ MORE

 4. 4. Utsädesbehandling med mineralnäring för att förbättra uppkomst och tidig tillväxt hos vårraps

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Patrik Svanström; [2017]
  Keywords : betning; Brassica; jordloppor; mikronäring; odlingsåtgärder; oljeväxter; raps; temperatur; uppkomst; utsädesbehandling;

  Abstract : Oljeväxter är en gröda som bidrar positivt till den svenska växtodlingen genom att innebära varierade växtföljder för de svenska lantbrukarna. Detta ger stora möjligheter att reducera användningen av kemisk bekämpning och mekanisk bearbetning samt bidra till en bättre lönsamhet för det svenska jordbruket. READ MORE

 5. 5. Säkrare etablering av våroljeväxter med grund bearbetning på våren

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Hilding Tornerhjelm; [2016]
  Keywords : jordbearbetning; vårraps; såbädd; såtidpunkt; jordloppor; uppkomst;

  Abstract : Spring oilseed rape is an important break crop in cereal dominated crop rotations in Mälardalen. Also, it is one of few good preceding crops to winter wheat. Establishment of spring oilseed rape is perhaps the most critical moment in arable cropping, especially under dry conditions on clay soils. READ MORE