Essays about: "seed predation"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the words seed predation.

 1. 1. Is sugar as sweet to the palate asseeds are appetizing to the belly? : Taste responsiveness to seven sweet-tastingsubstances in white-faced sakis (Pithecia pithecia)

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Author : Mikel Redin Hurtado; [2023]
  Keywords : Food-associated carbohydrates; relative sweetness; seed predation; steviol glycosides; taste preference thresholds; taste responsiveness; white-faced sakis;

  Abstract : Differences in taste perception between species are thought to reflect evolutionaryadaptations to dietary specializations such as seed predation. By employing a two-bottlepreference test, the purpose of the current study was to evaluate the taste responsiveness forfive food-associated carbohydrates and two steviol glycosides in four adult white-faced sakis(Pithecia pithecia). READ MORE

 2. 2. Carabids as weed seed control agent : impact of soil cultivation on carabid weed seed regulation

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Ellen Dahlgren; [2023]
  Keywords : weed seed predation; weed seed bank regulation; weed seed predation strength; seed predation strength; carabid beetles; tillage; piecewise structural equation model;

  Abstract : As weed seed predators, carabid beetles can regulate the weed seed bank within agricultural fields. Little is anyhow known about how weed seed bank regulation by carabids is affected by different tillage treatments with decreasing intensity, why this was here examined. READ MORE

 3. 3. Effect of tree age on masting signal in tree-ring chronologies of beech in southern Sweden

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Jeppe Van Der Lee; [2023]
  Keywords : beech; masting; masting signal; proxy; tree-ring chronologies; age; dominance; social position; southern Sweden; climate change; tree growth; regeneration success;

  Abstract : Masting is a synchronous and highly variable production of seeds in tree species. Masting may reflect a reproduction strategy to cope with seed predation. In beech, temperature is the cue controlling annual variability in seeding. Masting behaviour in beech typically begins around the age of 40 years. READ MORE

 4. 4. Hur påverkar en skalbaggsås och typ av gröda naturliga fiender och deras predation på bladlöss och ogräsfrön?

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Lisa Carlstrand; [2022]
  Keywords : skalbaggsås; jordlöpare; Carabidae; kortvingar; Staphylinidae; spindlar; Araneae; marklevande predatorer; naturliga fiender; bevarande biologisk bekämpning;

  Abstract : Den intensifiering av jordbruket som pågått under de senaste decennierna har lett till en förlust av biodiversitet i jordbrukslandskapet, bland annat till följd av att andelen naturliga habitat minskar. En förlust av biodiversitet innebär också en förlust av de ekosystemtjänster vi kan få från olika nyttodjur, såsom naturlig biologisk bekämpning, pollinering och ogräsfröpredation. READ MORE

 5. 5. Effects of diversified cropping on arthropod communities

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Eira Eksvärd; [2022]
  Keywords : carabids; spiders; traits; organic amendments; ley legacy effects;

  Abstract : Även intensiva moderna jordbruk är beroende av ekosystemtjänster som organismer bidrar med såsom biologisk bekämpning av skadedjur. Effekten av biodiversitet på ekosystemprocesser förklaras inte i tillräcklig grad av taxonomisk mångfald, utan beror snarare på mångfalden av funktionella egenskaper bland arterna. READ MORE