Essays about: "segmenterade filamentösa bakterier"

Found 1 essay containing the words segmenterade filamentösa bakterier.

  1. 1. Utvecklingen av bakteriefloran i magtarmkanalen hos kalvar

    University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

    Author : Jenny Augustsson; [2016]
    Keywords : tarmflora; kalvar; T-RFLP; Faecalibacterium prausnitzii; Lactobacillus; segmenterade filamentösa bakterier; gut flora; calves; Faecalibacterium prausnitzii; segmented filamentous bacteria;

    Abstract : Syftet med studien var att undersöka hur tarmfloran hos kalvar varierar med ålder och segment i magtarmkanalen samt att undersöka förekomsten av Faecalibacterium prausnitzii, Lactobacillus spp. och segmenterade filamentösa bakterier (SFB). READ MORE