Essays about: "segmentering"

Showing result 1 - 5 of 32 essays containing the word segmentering.

 1. 1. Image Analysis of Circulating Tumour Cell Clusters from Imaging Flow Cytometry Data

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Author : Filip Berg; [2020]
  Keywords : MSc; Image Analysis; Segmentation; Otsu Threshold; Watershed; Circulating Tumour Cells; Imaging Flow Cytometry; Technology and Engineering;

  Abstract : Circulating tumour cells (CTCs) are cancer cells that have entered the circulation of the body breaking free from their primary tumour and that can act as progenitors of metastasis. At the time of writing, a study on a novel method to detect and count CTCs using imaging flow cytometry (IFC) is being conducted at Lund University. READ MORE

 2. 2. Semi-Supervised Medical Image Segmentation with Equivariance Regularization

  University essay from Lunds universitet/Matematik LTH

  Author : Gustav Schölin; [2020]
  Keywords : Semi-Supervised Learning; Semantic Segmentation; Brain Tumor Segmentation; MRI; AI; Artificial Intelligence; BRATS 2019; Deep Learning; Computer Vision; Machine Learning; Peltarion AB; Mathematics and Statistics;

  Abstract : The last decades of research in machine learning and deep learning have lead to enormous advancements in the field. One of the areas that stand to gain the most from this is the medical sector. READ MORE

 3. 3. Kartering av lämnade hänsynsområden vid slutavverkning med hjälp av fjärranalys

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : August Nilsson; [2020]
  Keywords : hänsyn; slutavverkning; fjärranalys; laserskanning; drönare; skog;

  Abstract : Vid slutavverkning av skog är det viktigt att hänsynsområden lämnas kvar för att gynna den biologiska mångfalden. Den här studien har undersökt om lämnade hänsynsområden vid en slutavverkning kan kartläggas med hjälp av fjärranalys. READ MORE

 4. 4. En marknadsanalys om hållbar glasskonsumtion : en kvalitativ studie om utbudet av glassar på svensk marknad och hur glassföretagen profilerar sig inom hållbarhetssegmentet

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Michaela Lagerqvist; [2019]
  Keywords : glass; marknadsföring; segmentering; målmarknadsföring; targeting; positionering; profilering; social hållbarhet; ekologisk hållbarhet; ekonomisk hållbarhet;

  Abstract : Trots ökad vetskap om kostens påverkan på vår hälsa lider många av diabetes typ 2, och hjärtoch kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Detta påvisar att det behöver skapas en större medvetenhet kring kostens effekter, parallellt med ett bredare utbud av hållbara matvaror på marknaden. READ MORE

 5. 5. Automated Liver Segmentation from MR-Images Using Neural Networks

  University essay from Linköpings universitet/Avdelningen för radiologiska vetenskaperLinköpings universitet/Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV

  Author : Shaikh Faisal Zaman; [2019]
  Keywords : liver segmentation; neural network; mri; mr images; segmentation; unet; deep learning; image processing; abdominal mri; leversegmentering; mr bilder; neurala nätverk; segmentering;

  Abstract : Liver segmentation is a cumbersome task when done manually, often consuming quality time of radiologists. Use of automation in such clinical task is fundamental and the subject of most modern research. READ MORE