Essays about: "selection method"

Showing result 1 - 5 of 666 essays containing the words selection method.

 1. 1. PSS Design in Practice - How a Choice Experiment Can Help Configuring a New Subscription Offer. The Case of Care by Volvo’s Used Car Subscription Offer

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Fabian Perktold; Moritz von Raczeck; [2019-07-09]
  Keywords : PSS Design; PSS Configuration; Servitization; Car Subscription; DCA; Discrete Choice Experiment; Choice-Based Conjoint; Customer Preferences; WTP;

  Abstract : Background and Purpose The automotive industry is facing huge challenges as the perception and utilization of cars is changing. As a result, many automotive companies are increasingly moving away from solely selling cars and starting to offer bundles of products and services (PSS) instead. READ MORE

 2. 2. Predicting rifle shooting accuracy from context and sensor data : A study of how to perform data mining and knowledge discovery in the target shooting domain

  University essay from Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Author : Max Pettersson; Viktor Jansson; [2019]
  Keywords : Interpretability; Target shooting; Regression trees; Feature selection; Cross-validation;

  Abstract : The purpose of this thesis is to develop an interpretable model that gives predictions for what factors impacted a shooter’s results. Experiment is our chosen research method. Our three independent variables are weapon movement, trigger pull force and heart rate. Our dependent variable is shooting accuracy. READ MORE

 3. 3. Deinterleaving pulse trains with DBSCAN and FART

  University essay from Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Author : Shad Mahmod; [2019]
  Keywords : DBSCAN; FART; Fuzzy; Adaptive; Resonance; Theory; Radar; Clustering; Deinterleaving; Machine Learning;

  Abstract : Studying radar pulses and looking for certain patterns is critical in order to assess the threat level of the environment around an antenna. In order to study the electromagnetic pulses emitted from a certain radar, one must first register and identify these pulses. READ MORE

 4. 4. En undersökning av prevalensen av överviktiga hundar på ett djursjukhus i Sverige och interreliabiliteten i en hullbedömningsmetod : en praktisk studie och en litteraturstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Linnéa Sällström; Josefin Mårtensson; [2019]
  Keywords : övervikt; fetma; hund; hullbedömning; prevalens; djuromvårdnad;

  Abstract : Övervikt hos hundar är en av de vanligaste nutritionsrelaterade sjukdomarna med många konsekvenser bland annat i form av allvarliga följdsjukdomar. Övervikt beskrivs som en ackumulering av fettvävnad och definieras som en ökning av 15%, eller mer, av kroppsvikten jämfört med idealvikten. READ MORE

 5. 5. Bladyta och virkesproduktion i fullskiktad granskog skött med blädningsbruk

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Elin Edman; [2019]
  Keywords : bladyteindex; gran; blädningsbruk; ljusinsläpp; virkesproduktion; hyggesfritt skogsbruk; Leaf Area Index; Norway spruce; single-tree selection system; light penetration; volume growth; continous cover forestry;

  Abstract : I dagens samhälle har klimatförändringarna tagit en allt större plats i den politiska debatten, vilket har resulterat i att det numera är många olika värden som är viktiga att ta hänsyn till i skogsbruket förutom virkesproduktion. Samhället vill ha en större variation inom skogsskötseln och en ökad användning av hyggesfria skötselmetoder. READ MORE