Essays about: "selektiv avverkning"

Found 3 essays containing the words selektiv avverkning.

 1. 1. The future of retention forestry : the historical legacy in stands and its impact on retention in the next generation

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Jan Lindblad; [2019]
  Keywords : Naturhänsyn; trakthyggesbruk; biodiversitet; ekologiska strukturer; skogsskötsel; landskap; kontinuitet; sekundärskog; bevarande; hotade arter; tree; Green; retention; clearcutting; biodiversity; ecological structures; management; landscape; continuity; secondary forests; conservation; threatened species;

  Abstract : Today, around 55% of the world’s forests are already managed for timber pro-duction and other values. The need for actions concerning the fast decline in biodiversity was in the late 20th century met by the uprising of retention forest-ry. READ MORE

 2. 2. Kan träd i urban miljö vara lönsamma ur ett virkesperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Viktor Persson; [2018]
  Keywords : urban forestry; skötsel; stadsskog; stadsnära skog; tätortsnära skog; virkeskvalité;

  Abstract : I detta arbete har undersökts om stadens träd kan göras till en mindre kostnad för den kommunala förvaltningen, genom skötsel som ökar virkesintäkterna. Genom att öka andelen stadsträd som skapar netto intäkter skulle kommunerna lättare kunna motivera en ökad mängd träd och skog i stadsmiljön. READ MORE

 3. 3. Restoring biodiversity in degraded secondary rain forest in Sabah, Malaysia : natural regeneration of trees after restoration treatments

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Sara Waern; [2015]
  Keywords : skogsbrand; selektiv avverkning; Dipterocarpaceae; assisterad naturlig föryngring ANR ; forest fire; selective logging; Dipterocarpaceae; assisted natural regeneration ANR ;

  Abstract : Many tropical rain forests has been lost or degraded as a result of human activities and environmental factors. Since the level of biodiversity is high in the tropics, maintaining these areas is of great importance. Forests like these are often assumed to benefit from forest restoration and rehabilitation. READ MORE