Essays about: "sense of sin"

Showing result 1 - 5 of 149 essays containing the words sense of sin.

 1. 1. Platsanknytning i stadsrummet : en studie om platsanknytning med skateboard som verktyg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Bergljung; Flemming Pedersen; [2021]
  Keywords : plats; platsanknytning; skateboard; appropriering; place; place attachment; sense of place; skateboarding; appropriation;

  Abstract : Idag värderas kulturella miljöer i staden allt högre i stadsplaneringsammanhang. Det är invånarnas ianspråktagande av stadens fysiska miljöer som skapar en dynamisk, levande och hållbar stad. Över tid utvecklar individer och grupper favoritplatser, platser som verkar identitetsskapande och väcker känslor av tillhörighet. READ MORE

 2. 2. Mapping the relationship between integrin activation, focal adhesion organization and mechanotransduction in fibroblasts

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Author : Valeriia Grudtsyna; [2021]
  Keywords : Mechanotransduction; Focal adhesions; Yes-associated protein 1 YAP ; Integrins; Fibronectin; Polarization microscopy; TIRF microscopy; Fluorescence anisotropy; YAP activation; Image analysis; Cell biology; Technology and Engineering;

  Abstract : Cells can sense and respond to mechanical forces through a process called mechanotransduction. It is controlled by the mechanical cues, originated from the cell's microenvironment, and occurs via a complex, step-wise process. READ MORE

 3. 3. Implementation and Analysis of Authentication and Authorization Methods in a Microservice Architecture : A Comparison Between Microservice Security Design Patterns for Authentication and Authorization Flows

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Simon Tran Florén; [2021]
  Keywords : Authentication; Authorization; Access control; Microservices; Microservice Security; Security Tokens; Security Patterns; Performance; Autentisering; Auktorisering; Åtkomstkontroll; Mikrotjänster; Mikrotjänstsäkerhet; Säkerhetstokens; Säkerhetsdesignmönster; Prestanda; Belastningstestning;

  Abstract : Microservices have emerged as an attractive alternative to more classical monolithic software application architectures. Microservices provides many benefits that help with code base comprehension, deployability, testability, and scalability. READ MORE

 4. 4. Emergency Powers & Human Rights: Shield or Sword? Analysing the emergency powers paradox in a Southeast Asian context

  University essay from Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Author : Paola Zuleta; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : The state of emergency – the governmental provision of imposing exceptional powers applicable to emergencies – is a characteristic shared by a majority of national governments. The possibility to invoke emergency provisions, albeit necessary, is inherently vulnerable to abuse. READ MORE

 5. 5. I tidens väntrum : En kvalitativ studie om hur personer som sökt asyl tillsammans med sina familjer har upplevt tiden i väntan på uppehållstillstånd

  University essay from Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Author : Dilnaz Nurmalinova; Darlene Karungi; [2021]
  Keywords : Asylum seeking families with children; asylum process; residence permit; qualitative content analysis; sense of coherence; asylsökande barnfamiljer; asylprocess; uppehållstillstånd; kvalitativ innehållsanalys; KASAM;

  Abstract : Denna studie syftar till att undersöka hur personer som sökt asyl tillsammans med sina familjer har upplevt sin livssituation i väntan på uppehållstillstånd, där fokuset läggs på barnfamiljer. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod och resultatet analyseras med hjälp av en innehållsanalys. READ MORE