Essays about: "service mix marketing"

Showing result 1 - 5 of 30 essays containing the words service mix marketing.

 1. 1. Marknadsföring av köttlådor : en fallstudie av tre lantbruksföretag

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Olle Andersson; Vilhelm Linde; [2019]
  Keywords : inbound marketing; word-of-mouth; köttlådor; närproducerat; digitalisering; sociala medier; marketing channels;

  Abstract : Marknadsföring innebär att hitta sätt att nå ut till marknaden med en produkt eller en tjänst. Innovativa lösningar är ofta effektivt för att nå ut till konsumenter och traditionella kanaler såsom tidningar, radio eller tv används ofta. READ MORE

 2. 2. The Role of Standardization and Adaptation in the Marketing Mix : A case study on a professional service firm

  University essay from Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Author : Michelle Larsson; Karin Jakobsson; [2019]
  Keywords : Standardization; Adaptation; Marketing Mix; 7Ps; Internationalisation; Service Firm; PSF;

  Abstract : Background: The service sector has grown immensely during the last decades and the demand for services is increasing. For professional service firms (PSFs) that want to internationalize and move to other markets, it is important to know how to attract customers and how to accommodate their needs. READ MORE

 3. 3. Small enterprises’ marketing strategy in the digital era : A study of hotels in Sweden

  University essay from Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Author : Tobias Pettersson; Daniel Tadesse; [2019]
  Keywords : Marketing Mix; Hotel Industry; Digitalization; Social Media Marketing; Customer Satisfaction.;

  Abstract : Aim: The aim of this study is to explore small enterprises’ marketing strategy and the digital tools that can improve their odds in the market against competitors and gain competitive advantage. Method: Qualitative study was conducted using primary and secondary data for this study, where primary data was collected through ten semi-structured interviews. READ MORE

 4. 4. Cirkulär ekonomi integrerad i affärsmodellen : en fallstudie av industriföretaget Dustcontrol AB

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Ellinor Berg; Lovisa Larsson; Karolina Svensson; [2018]
  Keywords : affärsmodell; cirkulär ekonomi; integrering; miljöarbete; små- och medelstora företag;

  Abstract : Världen över råder en diskussion kring den globala resurshanteringen och dess påföljder, då jordens resurser förbrukas allt snabbare. Majoriteten av företagen har idag ett linjärt synsätt i sin affärsmodell, vilket innebär att de inte tar hänsyn till vad som händer med produkten efter slutkonsumtion. READ MORE

 5. 5. Att marknadsföra en plats : fallstudie av tre livsmedelsproducerande företag på landsbygden

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Oscar Friberg; Amelie Jönsson; [2018]
  Keywords : storytelling; word-of-mouth; platsmarknadsföring; marknadsmix; gårdsbutik; livsmedelsproduktion;

  Abstract : Svenskproducerade livsmedel har under senare år blivit allt mer eftertraktat. Ett behov av anpassning har därför uppkommit från produktionssidan, då producenter stått inför valet att expandera för att möta konsumenternas efterfrågan. READ MORE