Essays about: "sex hormones"

Showing result 1 - 5 of 25 essays containing the words sex hormones.

 1. 1. Finns det en association mellan hundens prostatastorlek och serumkoncentrationen av totalt testosteron, sexualhormonbindande globulin (SHBG) eller fritt androgenindex (FAI)?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sanna Nilsson; [2022]
  Keywords : prostatahyperplasi; testosteron; SHBG; FAI; hund;

  Abstract : Prostatahyperplasi (PH) är den vanligaste prostatapatologin som drabbar den åldrande intakta hanhunden. Sjukdomen kan orsaka obehag och smärta för hunden, främst i samband med defekering, men har även visat sig öka risken för att utveckla andra prostatalidanden. READ MORE

 2. 2. Sex-dependent differences in human reward processing : A systematic review

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Author : Simon Nyqvist Ghashghaian; [2022]
  Keywords : Reward-processing; sex-differences; dopamine; reward pathways; sex hormones;

  Abstract : Much work has been done in the neuroscience of reward processing, such as; mapping brain areas, key neurotransmitters, and connectivity patterns related to different aspects of reward-related behavior. There are a lot of suggested behavioral and neural sex differences in reward processing, primarily based on animal studies of reward behavior. READ MORE

 3. 3. Informed consent: the decision-making capacity of children in relation to gender-affirming treatment

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Olivia Massey; [2021]
  Keywords : informed consent; medical law; social law; child law; gender-affirming treatment; Law and Political Science;

  Abstract : När High Court of Justice avkunnade dom i målet Bell v Tavistock konstaterade domstolen att barn under 16 års ålder som lider av könsdysfori högst troligen inte kan ge ett giltigt samtycke till pubertetsbromsande hormonbehandling eller könskonträr hormonbehandling. Världen fick då ta del av berättelsen om en ung flicka som genomgått identitetsbekräftande vård och sedan ångrat sitt beslut. READ MORE

 4. 4. Role of CDK4/CDK6 inhibitors: Ribociclib, Palbocilcib and Abemacilcib in treatment of metastatic breast cancer

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Author : Nazanin Ghobadpour; [2021]
  Keywords : Breast cancer; cdk4 6 inhibitors; Bröstcancer; cdk4 6 hämmare;

  Abstract : Breast cancer is the most common cancer among women in Sweden and globally. Socio-demographic, genetic and productive factors together with some endogenous and exogenous hormones and lifestyle are some of the risk factors that can cause this type of cancer. READ MORE

 5. 5. Sexual Distraction : The Sex-biased Influence of Estrogen on ADHD

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Author : Lisa Westlund; [2021]
  Keywords : ADHD; estradiol; estrogen; sex differences; symptom presentation;

  Abstract : Everyone gets frustrated over lack of motivation or focus sometimes, but people with ADHD have struggles of related character every single day in their lives. This struggle may be difficult for people to understand. Another factor not well understood is the large discrepancyin the ADHD prevalence between males and females. READ MORE