Essays about: "sex work"

Showing result 1 - 5 of 270 essays containing the words sex work.

 1. 1. The Balancing Act of Disclosure: Experiences of Stigma and Resistance Among Men Who Sell Sex to Men

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Author : Linda Laura Palhamn; [2019-02-13]
  Keywords : Disclosure; MSW male sex work ; stigma; and resistance;

  Abstract : Little attention has been given in previous research to disclosure about sex work and even lessto men’s experience of disclosure about selling sex. There is a lack of understanding of thechoices behind disclosure and how men who have experiences of selling sex use disclosure. READ MORE

 2. 2. Bredband som katalysator för gemenskap och kollektivt handlande : en studie om bredbandsutbyggnadens sociala påverkan på lokalsamhället

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Oscar Kanzler; [2018]
  Keywords : Socialt kapital; tillit; kollektiv handling; lokalsamhälle; byalag; lokal gemenskap; nätverk; bredband;

  Abstract : Där ett kommersiellt eller kommunalt intresse för bredbandsutbyggnad saknas måste invånarna på landsbygden organisera sig om de önskar tillgång till en fiberanslutning. Detta kräver ett samarbete och tillit mellan invånarna för att lyckas driva ett bredbandsprojekt på egen hand. READ MORE

 3. 3. Samband mellan lateralitet och vertikala rörelseasymmetrier hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Camilla Frisk; [2018]
  Keywords : lateralitet; rörelseasymmetrier; objektiv rörelseanalys; hästar;

  Abstract : Den vanligaste orsaken till att hästar behandlas av veterinär är hältor. Eftersom att många hästar tränas för att prestera i olika tävlingssammanhang leder problem med rörelseapparaten till stora konsekvenser för både häst och hästägare. READ MORE

 4. 4. Monolithic Pt & Pd catalyst - Method for development of Pt & Pd monolithic catalyst in FORMOX™ ECS unit

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Emil Gammelgaard; [2018]
  Keywords : Heterogenous Catalysis; Emmision control system; Platinum; Palladium; Monolith; Chemical engineering; Kemiteknik; Technology and Engineering;

  Abstract : FORMOX™ is a formaldehyde production process, utilizing a metal oxide catalysts. The new generation of plants is pressurized, therefore the turbo charger concept has been developed. READ MORE

 5. 5. Utveckling och test av en leverantörsportföljmodell för industriell virkesförsörjning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Elin Andreasson; [2018]
  Keywords : portföljmodell; beslutstöd; scenarioanalyser; råvaruförsörjning;

  Abstract : Skogsindustrin klassas som en processtillverkandeindustri vilket gör att deras drift och vinst är helt beroende av tillgången och priset på råvaran. Det sätter stor press på inköpsenheten och även små procentuella förbättringar av råvaruförsörjningskostnaden gör en stor skillnad på företagets finansiella resultat. READ MORE