Essays about: "sexuellt beteende"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the words sexuellt beteende.

 1. 1. Klomipraminbehandling vid separationsrelaterade problem hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emma Jiborn; [2018]
  Keywords : klomipramin; separationsångest; serotonin; SNRI; återupptagshämmare; beteendeterapi; tricykliska antidepressiva;

  Abstract : Att behandla hundar mot separationsångest är viktigt både ur ett djurskydds- och djurägarperspektiv. Hundar är i naturen mycket sociala djur som har ett behov av en anknytningsperson (attachment figure). READ MORE

 2. 2. Gender asymmetries in professionals' views on adolescent sex and drug use

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Author : Josefine Nauckhoff; [2017]
  Keywords : high-risk sexual behavior; child sexual abuse CSA ; child compulsory care; sexual exploitation; social exchange theory of sex; adolescent drug abuse; socially disruptive behavior 3§ LVU; juvenile status offense; socialt nedbrytande beteende 3 § LVU; sexuellt högriskbeteende; sexuella utbytesteorin; sexuellt utnyttjande; sexuella övergrepp i barndomen; ungdomars drogmissbruk;

  Abstract : The overarching aim of this study was to examine female social workers’ (ie. drug counselors’ and members of treatment staff’s) perception of the sexuality of girls and boys. The results indicate that the IPs define female high risk sexual behavior differently than male high-risk sexual behavior. READ MORE

 3. 3. The impact of food enrichment on the behaviour of turtles in captivity : An observational study of McCord’s snake-necked turtle (Chelodina mccordi) and Vietnamese pond turtle (Mauremys annamensis)

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Erika Johansson; [2017]
  Keywords : Chelodina mccordi; food enrichment; Mauremys annamensis; reptile behaviour; turtle; welfare; foderberikning; beteende hos reptiler; sköldpadda; välfärd;

  Abstract : McCord’s snake-necked turtle (Chelodina mccordi) and Vietnamese pond turtle (Mauremys annamensis) are two critically endangered species of fresh water turtles originating from Asia. The aim of this study was to evaluate how the two species of aquatic turtles responded to food enrichment, if feed enrichment could reduce the stereotypic behaviour displayed by the McCord’s Snake-necked turtles and if behavioural signs associated to good welfare increased in response to food enrichment. READ MORE

 4. 4. Sexuellt beteende hos bonoboapor (Pan paniscus) och evolutionära fördelar med icke-reproduktiv sexualitet

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Ellinor Henriksson; [2016]
  Keywords : bonoboapa; Pan paniscus; sexuellt beteende; icke-reproduktiv sexualitet; sexual behavior; non-reproductive sexuality;

  Abstract : Bonoboapan (Pan paniscus) erkändes år 1929 som en egen art och hade innan dess ofta misstagits för schimpans (Pan tryglodytes). Arterna påminner om varandra till utseendet, men skiljer sig åt i beteende. Detta är fascinerande med tanke på att de delar nästan identiska genom. READ MORE

 5. 5. Sexual risk behavior and attitudes towards condom-use amongst university students in Bangkok, Thailand : A quantitative study

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Author : Simon Ölund; Cindra Währborg; [2015]
  Keywords : Sexual risk behavior; condom; attitudes; young adults; Thailand; Sexuellt riskbeteende; kondom; attityd; unga vuxna; Thailand;

  Abstract : SammanfattningIntroduktion: Sexuelt överförbara sjukdomar är ett av de stötsta hoten mot en normal reproduktion och sexuela hälsan, där den mest kända är HIV och AIDS. Empidemilogin i Thailand över de senaste decenierna visar en ökade prevalens av sexuellt överförbara sjukdomar. READ MORE