Essays about: "shelters"

Showing result 1 - 5 of 64 essays containing the word shelters.

 1. 1. Katters användning av burutrymme

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Lovisa Aune; [2019]
  Keywords : burhållning; katt; katthem; burutnyttjande; stress;

  Abstract : Katten är ett av de mest populära sällskapsdjuren i många länder världen över. Många katter lever idag i begränsade miljöer som strikta innekatter eller i bur, exempelvis på katthem, veterinärkliniker eller forskningsanläggningar. READ MORE

 2. 2. Hemlösa katter som djurunderstödd insats på äldreboenden – ett win-win-upplägg

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emilie Wass; [2019]
  Keywords : katt; hemlösa katter; djurunderstödd insats; äldreboende; katthem; samarbete;

  Abstract : I Sverige finns ett stort djurskyddsproblem med hundratusentals övergivna och hemlösa katter. Ett annat problem i det svenska samhället är att många äldre människor, framförallt de som bor på permanenta äldreboenden, lider av ensamhet, depression och låg aktivitetsnivå. READ MORE

 3. 3. “If your husband doesn’t beat you,he doesn’t love you” : A qualitative study about the work of change regardingIntimate Partner Violence in Nairobi, Kenya.

  University essay from Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Author : Joanna Sjödin; [2019]
  Keywords : Intimate Partner Violence; norms; work of change; gender differences; Nairobi;

  Abstract : This qualitative interview study aims to examine the work of change regarding IntimatePartner Violence (IPV), through the voices of seven change workers at Non-GovernmentalOrganizations (NGO) in Nairobi, Kenya. The focus lies on identifying worker’s expresseddefinitions and comprehensions of violence and in what ways those affect the work of changein sectors as victim support, awareness creation & changing societal attitudes and norms. READ MORE

 4. 4. Violence in close relations, a study on the collaboration between the social services, police and women's shelter in Malmö

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Daria Petrovna Litvinyok; [2019]
  Keywords : collaboration; violence in close relations; social services; police; women s shelter;

  Abstract : Violence in close relations is both an issue for the victim as well as a social problem that depends on the collaboration between different authorities. This thesis aim is to examine how the police, social services and women’s shelters collaborate in regards to violence in close relations. READ MORE

 5. 5. Caught in a Bad Romance - The Contradiction of Woke Brands in Consumers' Lives

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Ellinor Beckman; Miriam Dalsjö Åström; [2019]
  Keywords : CBR; Branding; Woke; Postmodernity; Business and Economics;

  Abstract : The purpose of this study is to discover the characteristics of consumer brand relationships between consumers and woke brands and thus contribute to the research field of consumer brand relations. This will be achieved by looking to the relationship in the context of postmodern consumers and specifically three purposively selected cases; Pepsi, Always and Gillette. READ MORE