Essays about: "shopping centre management"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words shopping centre management.

 1. 1. Optimizing Shopping Centres – A Case Study of Farsta Centrum

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Simon Reppling; Tobias Tillander; [2016]
  Keywords : Shopping centres; multi-channel retailing; digital shopping; Farsta Centrum; internet; shopping centre management; Köpcentrum; multikanalförsäljning; digital handel; Farsta Centrum; näthandel; köpcentrumförvaltning;

  Abstract : The purpose of this essay is to examine the possibilities for Farsta Centrum so they canincrease their visitor count to avoid losing customers in favor of online shopping. It isinvestigated through several hypotheses that were formed. To accomplish this, a case studywhich consists of two parts has been completed. READ MORE

 2. 2. Ljusdesign i stadslandskap : projekt Kattesund

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Antonia Jaryd Johansen; Lina Störby; [2016]
  Keywords : belysning; gestaltning; Kattesund; landskapsarkitektur; ljus; ljusdesign; Lund;

  Abstract : Vilken betydelse har ljusdesign för upplevelse av stadslandskap? Utgångspunkten i examensarbetet har varit hypotesen att ljusdesign är en viktig faktor för upplevelse av stadrum. Examensarbetet syftar till att undersöka på vilket sätt ljusdesign formar och påverkar upplevelser av de rum landskapsarkitekter skapar. READ MORE

 3. 3. Hur landskapsarkitektur kan bidra till att skapa meningsfulla rum i utemiljön kring köpcentrum

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emelie Roupe; [2014]
  Keywords : landskapsarkitektur; stadsbyggnad; miljonprogram; köpcentrum; stadsdelscentrum; visuell analys;

  Abstract : I detta examensarbete undersöks hur landskapsarkitektur kan bidra till att skapa meningsfulla rum i utemiljön kring köpcentrum. På 50 och 60-talet planerades Stockholms tunnelbaneförorter enligt grannskapsidealen där centrumen utgjorde stadsdelens mittpunkt eller hjärta som skulle serva och samla befolkningen som bor runtom. READ MORE

 4. 4. Study on shopping centre: Consumer behaviour and environmental factors -Case Skanssi

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Author : Matti Rainio; [2012]
  Keywords : shopping centre; shopping behaviour; environmental stimuli; atmosphere; retail mix; Social Sciences;

  Abstract : The tendency to buy goods and especially services is increasing in our society. This has strongly affected the retail markets in Finland during the last decade. The consumers are affected by the dynamic society, which have set new challenges for consumption. READ MORE

 5. 5. Shopping Centre Marketing: Management approach to atmospherics and experiential marketing

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Author : Ka Ling Genevieve Siew; [2011]
  Keywords : Experiential marketing; Atmospherics; Managerial perspective; Shopping centre; Sweden;

  Abstract : Beyond the satisfaction of basic shopping needs, researchers point out that the shopping centre is also a destination for consumers to have a good time in. This has been described as a holistic customer experience. One of the factors influencing customer shopping experiences is the retail environment. READ MORE