Essays about: "significance of the study of system"

Showing result 1 - 5 of 146 essays containing the words significance of the study of system.

 1. 1. Will Beauty Save the World? A historical context study of the Miss Venezuela pageant as a conceivable contributor to communication for development.

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Jassir de Windt; [2019]
  Keywords : celebrity beauty queens; beauty with a purpose; communication for development; cultural identity; national identity; popular culture; race and class; internationalisation; economic transnationalism; social norms of beauty; representation women; social change; Celebrity-Development nexus; Venezuela; historical context; qualitative research;

  Abstract : In recent years, old-hand development scholars, in the category of Dan Brockington, have expressed their concern over academia’s neglect of the significance of celebrities in the field. As has been the case of an outturn hereof, namely beauty pageants. READ MORE

 2. 2. Code analysis : Uncovering hidden problems in a codebase by commits to a version control system

  University essay from Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Author : Ken Reijo; Martin Kåhre; [2019]
  Keywords : Hotspots; correlations; Sum of Coupling; Authors; Adam Tornhill.; Hotspots; korrelationer; Sum Of Coupling; Authors; Adam Tornhill.;

  Abstract : Syfte – Startpunkten för den här studien var att identifiera effektiva och ineffektiva delar av en kodbas som kan leda till förbättringar av koden. Detta utfördes på förfrågan av ett företag. För att stödja begärandet utnyttjades en bok av författaren Adam Tornhill. READ MORE

 3. 3. Clearcutting and the breeding productivity of golden eagles (Aquila chrysaetos) in Västerbotten County

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Amanda Trulsson; [2019]
  Keywords : forestry; breeding productivity; breeding success; nestlings; breeding core home range; breeding core area;

  Abstract : The golden eagle (Aquila chrysaetos) is red-listed as near threatened in Sweden, but there are many basic ecological and demographical parameters important for successful management and conservation that are unknown for the Swedish golden eagle population. Forestry, and especially clearcutting (or final cutting/felling or regeneration cutting/felling), the most common harvesting system in Sweden since the 1950’s, are likely important factors affecting the Swedish golden eagle population, but exactly how is largely unknown. READ MORE

 4. 4. Achieving higher returns with Piotroski’s F_Score model - An empirical study on the Swedish stock market

  University essay from Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Author : Fabian Brandl Lopez; Viktor Börnfors; [2018]
  Keywords : F_Score; Fundamental investing; Value investing; Abnormal returns; Market efficiency; Business and Economics;

  Abstract : This thesis evaluates the success of a fundamental investing strategy on the Swedish stock market between 2004 and 2016. The main purpose is to examine if the F_Score system developed by Piotroski (2000) could be used to identify winners and losers during aforementioned time frame. READ MORE

 5. 5. Vätsketillgång och rörelse som riskfaktorer för kolik hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Amanda Vesterinen Artell; [2018]
  Keywords : kolik; häst; vattentillgång; rörelse; lösdrift; traditionell uppstallning;

  Abstract : Kolik är ett allvarligt tillstånd med hög mortalitet och kan innebära stora kostnader för hästägare. Som ett komplext, multifaktoriellt tillstånd har epidemiologiska studier haft svårt att fastställa individuella riskfaktorer bakom kolik. READ MORE