Essays about: "sinnessamverkan"

Found 1 essay containing the word sinnessamverkan.

  1. 1. Lyssna på landskapet! : ljud som tillgång och förutsättning i en gestaltningsprocess

    University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Author : Alice Hammar; Madeleine Johansson; [2019]
    Keywords : landskapsarkitektur; ljud; ljudlandskap; ljudrum; akustisk design; ljudmiljö; sinnessamverkan; platsidentitet; gestaltning; ljudlek; perception; ljudupplevelse;

    Abstract : Denna uppsats visar hur en plats kan gestaltas utifrån dess auditiva intryck och egenskaper. Platsen som undersöks är Södermalmsallén i Stockholm, och målet är att ge exempel på hur ljud kan tillämpas som en bidragande faktor för att stärka en plats rumslighet och identitet. READ MORE