Essays about: "sittplatser"

Showing result 1 - 5 of 49 essays containing the word sittplatser.

 1. 1. Simulating Effects of Agent Velocity Changes on Crowd Behavior During Fire Emergency Evacuations

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Charlie Mårtensson; Jacob Brännström; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Fire emergencies are both deadly and difficult to accurately model in real life. Computer-simulated crowds provide a way to observe the possible outcome of a fire emergency evacuation without endangering real human subjects. READ MORE

 2. 2. Mer lek! : En utveckling av ett utvärderingsverktyg för bostadsgårdens lekmiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Pauline Green; [2021]
  Keywords : lekmiljö; bostadsgård; verktyg; checklista;

  Abstract : Faktorer som förtätningsprocesser, ökad trafik och ett större säkerhetstänk överlag har gjort att barn idag har allt färre platser att vistas på i staden. Bostadsgården är ett av få uterum där barn kan vara och dit de kan ta sig själva. READ MORE

 3. 3. Gestaltning av Batteriparken : förslag för social hållbarhet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Nils Svensson; [2021]
  Keywords : Batteriparken; landskapsarkitektur; park; social hållbarhet; trygghet; Jan Gehl;

  Abstract : Batteriparken ligger i bostadsområdet Kåbo i Uppsala och ritades år 1944 under funktionalismen. Idag är parkens utrustning och skick eftersatt och mycket av vegetationen är snårig och tät. READ MORE

 4. 4. Vägskäl : ett gestaltningsförslag för Resta gårds parkområde med fokus på miljöpsykologi

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Hane; [2021]
  Keywords : miljöpsykologi; återhämtning; stress; park; rekreation; Resta gård; gårdsmiljö;

  Abstract : Det är viktigt att finna återhämtning i vardagen för att undvika mental trötthet, inte minst för de som utsätts för mycket stress eller lider av utmattning (Johansson 2020). Genom att ta hjälp av forskning inom miljöpsykologi är det möjligt att gestalta miljöer som erbjuder hög potential till mental återhämtning. READ MORE

 5. 5. Mellan lekmiljö & vuxenvärld : hur Uppsala kommuns riktlinjer kan stödja tonåringars användning av utemiljöer

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Frida Jonsson; [2021]
  Keywords : riktlinjer; utemiljöer; parker; tonåringar;

  Abstract : Forskning om tonåringar och hur utemiljöer bör utformas efter deras behov är relativt limiterad. Det finns kommunala riktlinjer i Uppsala som guidar i planeringen av parker och grönytor. Det är dock oklart huruvida, eller hur väl riktlinjerna hanterar tonåringars behov av utemiljöer. READ MORE