Essays about: "situationsplaner"

Found 3 essays containing the word situationsplaner.

 1. 1. Plats för grönska i staden : bostadsgårdens förändring från 1940- till 2000-talet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lisa Sjöberg; [2017]
  Keywords : bostadsgårdar; utemiljöer; funktionalism; förtätning; stadsplanering;

  Abstract : Under 1940- och 2000-talet har det varit bostadsbrist i Uppsala. Stadsplaneringsideal påverkar hur bostadsunderskottet åtgärdas, vilket i sin tur påverkar hur stadens gröna miljöer utformas. Sol, ljus och luft var ledord under 1940-talet. Under 2000-talet finns ett fokus på förtätning och att koncentrera staden. READ MORE

 2. 2. Gårdsplanering : inom mjölkproduktion

  University essay from SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

  Author : Patrik Sjöström; [2012]
  Keywords : situationsplaner; mjölkkostall; rekryteringsdjurstall; planlösningar; utfodringssystem; robotmjölkning;

  Abstract : På gården Nora Lantbruk bedrivs idag en mjölkproduktion med 100 mjölkande kor i ett stall byggt 1999. Företaget bildades 1999 av två lantbrukare i området som slog samman sin produktion och byggde ett nytt mjölkstall då de befintliga mjölkstallarna var uttjänta. READ MORE

 3. 3. Development of the Culemborg goods yard, Cape Town, South Africa

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Author : Sandra Boström; Tina Wagner; [2009]
  Keywords : Minor Field Study; Cape Town; sustainable development; middle income housing; low income housing; planning for integration; BRT; Bus Rapid Transit system; green bridge; pedestrian bridge; mfs;

  Abstract : The aim of this minor field study was to produce a physical plan of the Culemborg goods yard in Cape Town, South Africa, with a distinct alignment towards sustainability for a middle to low income group. With the use of a Kevin Lynch analysis, a block analysis and analysis by Piet Louw the information that had been collected through inventory and study of previous projects of the site was processed. READ MORE