Advanced search

Showing result 1 - 5 of 37 essays matching the above criteria.

 1. 1. The foreign policy of the Islamic Republic of Iran at 40. A discourse analyis.

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Siavosh Bigonah; [2019]
  Keywords : Islamic Republic of Iran; discourse analysis; foreign policy; dialogue; security networking; peace; resistance;

  Abstract : Detta examensarbete utgår från det outredda faktum att den Islamiska republiken Iran (IRI) har kunnat driva fram sin agenda för självständighet och suveränitet från imperialistiskt och kolonialt ärvda dominansstrukturer. Denna agenda som är baserad på en militant diskurs om motstånd och fred har möjliggjort för IRI att exponentiellt vinna regionalt och internationellt inflytande trots sin brist på militär och ekonomisk hård makt. READ MORE

 2. 2. De var så glada och åt allt vi satte fram : en studie om skogsarbetarkockan och hennes liv i kojan

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Amanda Löfdahl; [2018]
  Keywords : kocka; koja; skogsarbetare; skogshistoria;

  Abstract : Kockor som arbetade i skogsarbetarkojor började sporadiskt förekomma i de norrländska länen i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Under den första delen av 1900-talet var det väldigt vanligt att en kvinna, oftast ung, levde och arbetade tillsammans med männen i de avlägset belägna kojorna. READ MORE

 3. 3. The Future Medical Alert System

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Annie Bäcknäs; Siri Laudon; [2018]
  Keywords : Service Design; Product Service System; Medical alert system; Safety; Security; Elders; Future Technology; Healthy ageing; Artificial Intelligence; Tjänstedesign; Produkt-tjänstesystem; trygghetslarm; trygghet; äldre; framtidens teknik; hälsosamt åldrande; Artificiell Intelligens;

  Abstract : Genom en användarcentrerad produktutvecklingsprocess har ett framtidskoncept förtrygghetslarm utvecklats. Det framtagna trygghetslarmet ämnar stärka användarenssjälvständighet genom ett preventivt, istället för enbart reaktivt arbete. READ MORE

 4. 4. A cognitive model of authority in organizations and its effects on idea generation and idea validation performance

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Marc Karahan; [2018]
  Keywords : Model of authority; organization; social behavior; authority; innovation; idea generation; idea selection; psychological effects of authority; Modell av auktoritet; organisation; socialt beetende; auktoritet; innovation; idégeneration; idéval; psykologiska effekter av auktoritet;

  Abstract : An organization constitutes an environment of social relationships. The interdependence of the organization’s members and their nature as human beings create particular effects, which influence social interaction. One of these effects is the focus area of this master thesis – authority. READ MORE

 5. 5. Home Delivered Meals : Exploring Perceptions and Acceptability among Swedish Older Adults

  University essay from Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Author : Sarah Forsberg; [2017]
  Keywords : Home delivered meals; food distribution; home-dwelling; older adults; acceptability; perceptions; Hemlevererade måltider; måltidsdistribution; hemmaboende; äldre; acceptans; uppfattningar;

  Abstract : Background: Approximately 48 000 meals are distributed to home-dwelling older adults every day in Sweden. The ability to influence the meals is of great importance for the quality of life and therefore it is important to include the views, needs and wishes of older adults when structuring the food distribution service. READ MORE