Essays about: "sjukdomsdata"

Found 2 essays containing the word sjukdomsdata.

 1. 1. Korrelation av kliniska och genetiska data hos älgar diagnosticerade med och utan Moose Wasting Syndrome

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Rosie Johannesson; [2020]
  Keywords : älg; Moose Wasting Syndrome; undernäring; sjukdomsdata;

  Abstract : År 1985 upptäcktes en sjukdom som drabbade svenska älgar. Sjukdomen fick namnet Moose Wasting Syndrome (MWS). Älgarna som hittades var i mycket dålig kondition eller självdöda. Symptomen på MWS är anorexi, svaghet, nedsatt syn, minskad skygghet, utmärgling och diarré. READ MORE

 2. 2. Diagnostiska kriterier och C-reaktivt protein hos Nova Scotia Duck Tolling Retrievers med immunmedierad sjukdom

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Malin Kånåhols; [2015]
  Keywords : Nova scotia duck tolling retriever; C-reaktivt protein; CRP; immunmedierad reumatisk sjukdom; IMRD; steroid-responsiv meningit arterit; SRMA; tollare; tollarsjuka;

  Abstract : Nova Scotia Duck Tolling Retriever, eller tollare som de kallas i dagligt tal, är överrepresenterade för vissa immunmedierade sjukdomar. I Sverige är framförallt den SLE (systemisk lupus erythematosus)-relaterade sjukdomen immunmedierad reumatisk sjukdom (IMRD) samt steroid responsiv meningit-arterit (SRMA) uppmärksammade. READ MORE