Essays about: "sjukdomsfrekvens"

Found 5 essays containing the word sjukdomsfrekvens.

 1. 1. Sjukdomsfrekvens och utslagningsorsaker hos kor med 12 respektive 15 månaders kalvningsintervall

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Anna Edvardsson; [2012]
  Keywords : förlängt kalvningsintervall; sjukdomar; utslagningsorsaker; mjölkkor; extended lactation; diseases; culling reasons; dairy cows;

  Abstract : The incidence of many of the most common diseases in dairy cattle has been proven to be highest during the time closest to calving. It is possible that the current breeding strategy with 12 month calving intervals increases the risk for disease in dairy cattle, which is problematic concerning both animal welfare and for economic reasons. READ MORE

 2. 2. Rädsla hos djur

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Emelie Carlsson; [2011]
  Keywords : Rädsla; stress; påverkan; genetik; förebygga;

  Abstract : Våra djur utsätts ständigt för olika utmaningar då lantbruket intensifieras samtidigt som flera delar av gårdar styrs och övervakas med elektronik/automatik, så minskar djurens kontakt med människor. Viss skötsel måste utföras av människor och detta skulle kunna resultera i rädslor hos djuren. Rädslor beskrivs som en negativ känsla. READ MORE

 3. 3. Foderfraktionernas betydelse i foderstaten till mjölkkor : en fältundersökning

  University essay from SLU/Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

  Author : Kristofer Olofsson; Johan Liljebäck; Gustav Nilsson; [2008]
  Keywords : mjölkkor; foderfraktion; partikelstorlek; utfodring;

  Abstract : I denna fältstudie har vi gjort en undersökning av hur foderfraktioner i foderstaten till mjölkkor förhåller sig till sju olika parametrar; mjölkavkastning, fett- och proteinhalt, sjukdomsfrekvens, hull, gödsel och sortering. I studien har vi besökt 15 gårdar. READ MORE

 4. 4. En retrospektiv epidemiologisk studie om hudproblem på dobermann

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Mira Viiperi; [2008]
  Keywords : dobermann; hudsjukdom; hudproblem; sjukdomsfrekvens;

  Abstract : It is a well known fact today that suffering due to skin disorders is one of the most common causes to veterinary calls. For the Doberman breed included in the group of working dogs, the frequency and distribution of the different skinrelated diagnoses that causes visits to the veterinary clinics remains undocumented. READ MORE

 5. 5. Vattenjärnhaltens betydelse för mjölkkors hälsa och produktion

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Helena Olofsson; [2006]
  Keywords : järn; mjölkko; hälsa; produktion; vatten; vattenjärnhalt; mjölkkkors hälsa och produktion;

  Abstract : Drinking water from drilled wells has a high content of iron and other minerals in many places in Sweden. Questions about the association between the quality of drinking water and the health of dairy cows are regulary asked both by advisers and dairy farmers. READ MORE