Essays about: "skärgård"

Showing result 1 - 5 of 26 essays containing the word skärgård.

 1. 1. ”För att utveckla samhället krävs driftiga människor som tar tag i saker” : en studie om att bo i Stockholms skärgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fredrik Svanberg; [2020]
  Keywords : lokal utveckling; skärgård; relationer; socialt kapital; turism; platsidentitet; The tourist gaze;

  Abstract : Öarna belägna i Stockholms skärgård har utvecklats från platsbundna egenskaper och förutsättningar vilket har skapat samhällen som är anpassade efter historia, geografi och klimat. Trots att det finns tydliga olikheter mellan öarna finns problem och utmaningar som återfinnes på flera öar. READ MORE

 2. 2. En fallstudie av The Travelling Transect : att upptäcka en plats i analys och design

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Henriksson; [2019]
  Keywords : The Travelling Transect; transekt-er; Ytterön; platsanalys; efemära aspekter; designprocess;

  Abstract : Platsanalysen är en central och väsentlig del av designprocessen inom landskapsarkitektur för att den är med och skapar förståelsen av en plats såväl som ett landskaps förutsättningar. Designprocessen begränsas ofta av en kort tidsram med få eller inga platsbesök. READ MORE

 3. 3. Den privata företagaren : en studie om hur företagare på landsbygden påverkas av sin omgivning med utgångspunkt i Östhammar kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Claes Larsson; [2019]
  Keywords : platsidentitet; entreprenörskap; handlingsutrymme; landsbygdsutveckling; Östhammar;

  Abstract : Landsbygdskommunen Östhammar är belägen i Roslagens skärgård och med sin vackra natur är den hem för cirka 22 000 invånare. Det är av intresse att se hur olika entreprenörer i centralorten Östhammar verkar för en företagsinriktad landsbygdsutveckling. READ MORE

 4. 4. From linear to circular water management : A case study of Sandön/Sandhamn

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Tea Rickfält; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Even though water is essential for all living beings, the way humans manage water is traditionally linear; extract, use and dispose. By doing so, many cities have partly disconnected themselves from the environment by existing beyond the local hydrologic system. READ MORE

 5. 5. Enkätundersökning om markägares intresse av skogsbruk på öar i Uppland

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Oscar Holmgren; [2019]
  Keywords : skärgård; skogsåtgärder; naturvård;

  Abstract : This degree project comprises a study of the conditions for forest owners on islands in the Grönö archipelago in northern Uppland in Sweden. The land on the islands is owned partly by private landowners, the company BillerudKorsnäs and the Grönö village community. This adds up to a total of 15 landowners. READ MORE