Essays about: "skördardata"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the word skördardata.

 1. 1. Detecting Spruce Bark Beetle Infestations with Satellite Imagery

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Per Emil Hammarlund; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Sveaskog is Swedens largest forest owner, owning 14 percent of the Swedish forest lands. Recently, due to warmer and drier summers as a consequence of climate change, spruce bark beetles have caused damages at a massive scale. READ MORE

 2. 2. Utvärdering av utbytesprognoser baserade på skördardata hos Sveaskog

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Linnéa Hemmingsson; [2020]
  Keywords : utbytesberäkning; imputering; utfall prognos planering; prognos planering; planering;

  Abstract : För att på ett effektivt sätt styra ett kundanpassat virkesflöde krävs god in-formation om tillgången av virke. Vid en skoglig åtgärd så som gallring eller föryngringsavverkning görs vanligtvis en skattning av detta i fält, vilken sedan även kan kompletteras med en utbytesberäkning. READ MORE

 3. 3. Skattningar av ståndortsindex – med flygburen laserskanning, allmänt tillgänglig information eller skördarmätningar?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Karl Larsson; [2019]
  Keywords : ståndortsindex; flygburen laserskanning; skördardata; fjärranalys;

  Abstract : Ståndortsindex är en viktig faktor i det moderna skogsbruket, främst för att en ståndorts produktionsförmåga skattas via ståndortsindex. I operativt skogsbruk i Sverige idag skattas ståndortsindex genom inventering av relevanta variabler vid fältbesök. READ MORE

 4. 4. Evaluation of the increased pre-harvest forecasting precision of sawlog supply by use of historical harvester data and wood properties models : a case study on Scots pine in northern Sweden

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Sara Holappa Jonsson; [2018]
  Keywords : forecasting; wood characteristics; imputation; value chain; wood procurement; heartwood diameter; big data;

  Abstract : Nordic wood procurement is customer-oriented and involves real-time steering of the procurement according to products and markets. The development of better products and increased process efficiency is important for industrial customers. READ MORE

 5. 5. Automatisk gallringsuppföljning : utvärdering av stickvägslängd beräknad från skördarnas produktionsdata

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Lewi Köppler; [2017]
  Keywords : hprGallring; förstagallring; skördardata; stickvägar; stickvägsbredd;

  Abstract : Kvalitetssäkring och uppföljning av utförda gallringar är en stor och viktig del i arbetet för att säkerställa att utförda åtgärder följer lagar och certifieringar samt markägares önskemål. Maskinförarna utför manuella och tidskrävande uppföljningar vilket är produktivitetssänkande. READ MORE