Essays about: "skördardata"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the word skördardata.

 1. 1. Skattningar av ståndortsindex – med flygburen laserskanning, allmänt tillgänglig information eller skördarmätningar?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Karl Larsson; [2019]
  Keywords : ståndortsindex; flygburen laserskanning; skördardata; fjärranalys;

  Abstract : Ståndortsindex är en viktig faktor i det moderna skogsbruket, främst för att en ståndorts produktionsförmåga skattas via ståndortsindex. I operativt skogsbruk i Sverige idag skattas ståndortsindex genom inventering av relevanta variabler vid fältbesök. READ MORE

 2. 2. Evaluation of the increased pre-harvest forecasting precision of sawlog supply by use of historical harvester data and wood properties models : a case study on Scots pine in northern Sweden

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Sara Holappa Jonsson; [2018]
  Keywords : forecasting; wood characteristics; imputation; value chain; wood procurement; heartwood diameter; big data;

  Abstract : Nordic wood procurement is customer-oriented and involves real-time steering of the procurement according to products and markets. The development of better products and increased process efficiency is important for industrial customers. READ MORE

 3. 3. Automatisk gallringsuppföljning : utvärdering av stickvägslängd beräknad från skördarnas produktionsdata

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Lewi Köppler; [2017]
  Keywords : hprGallring; förstagallring; skördardata; stickvägar; stickvägsbredd;

  Abstract : Kvalitetssäkring och uppföljning av utförda gallringar är en stor och viktig del i arbetet för att säkerställa att utförda åtgärder följer lagar och certifieringar samt markägares önskemål. Maskinförarna utför manuella och tidskrävande uppföljningar vilket är produktivitetssänkande. READ MORE

 4. 4. Precision i automatisk gallringsuppföljning : en jämförande studie av effekter av beståndsfaktorer samt skillnader mellan nordliga och sydliga bestånd i Sverige

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Mattias Larsson; [2017]
  Keywords : hprGallring; gallring; uppföljning; skördardata;

  Abstract : För att utvärdera och kunna förbättra gallringsarbetet så görs det vanligtvis manuella uppföljningar av utförda gallringar. Dessa uppföljningar görs främst av maskinförarna i samband med gallringen, vilket orsakar avbrott i arbetet, fördyrar gallringen och drar ner takten på virkesproduktionen. READ MORE

 5. 5. Rätt gallringskvalitet med automatisk gallringsuppföljning

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Olof Burström; [2016]
  Keywords : hprGallring; gallringsmallar; gallringsstyrka; skördardata; skördare;

  Abstract : För att kunna kvalitetssäkra och garantera en bra utförd gallring är maskinförarnas egenuppföljning av stor vikt. Idag utförs den manuella uppföljningen ute i fält, vilket är tidsödande och sänker produktiviteten i avverkningsarbetet. READ MORE