Essays about: "skördare"

Showing result 1 - 5 of 60 essays containing the word skördare.

 1. 1. Arbetsväxling i skogsmaskinlag

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Kajsa Eklind; [2021]
  Keywords : arbetsväxling; Sveaskog; schema;

  Abstract : Att arbeta i skogen kan vara väldigt enformigt, speciellt i en skogsmaskin. Samma repetitiva rörelser, tunga lyft och samma muskler som arbetar utan någon typ av variation i vardagen kan vara fysiskt skadligt då det kan resultera i muskelspänningar, dålig blodcirkulation och belastningsskador medan den begränsade möjligheten till social kontakt och högra krav kan leda till psykiska besvär. READ MORE

 2. 2. Prestation vid avverkning med stor skördare i volymblädning

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Tobias Karlsen; [2021]
  Keywords : hyggesfritt; tidsstudie; kontinuitetsskogsbruk;

  Abstract : Intresset för hyggesfritt skogsbruk ökar i Sverige. För att kunna bemöta detta ökande intresse behövs aktuell kunskap om prestationer och kostnader för hyggesfria avverkningar. Denna studie bygger på en skördares prestation i volymblädning vid varierad uttagstyrka på grundyta. READ MORE

 3. 3. Weight optimization of a harvesting head

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Anas Darwich; [2021]
  Keywords : Harvester; Forwarder; Topology optimization; Main plate; Skördare; Skrotare; Topologi optimering; Huvudplatta;

  Abstract : With the development of the deforestation industry and the increased demand for sawn goods and woods over the world, created a need for more efficient harvesting methods, a need that was represented by mechanized harvesters and forwarders in forestry. These machines are efficient when it comes to mass production and can cut and delimb trees of all sizes and kinds. READ MORE

 4. 4. Autonomous Forest Machines : Enable Technology Shift with New Business Models

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Herman Holgert; [2021]
  Keywords : Business model; Business model innovation; Autonomous forest machine; Forest machine manufacturer; Forestry service contractor; Forest company.; Affärsmodell; Affärsmodellsinnovation; Autonom skogsmaskin; Skogsmaskintillverkare; Skogsentreprenör; Skogsföretag.;

  Abstract : Autonomous machines and vehicles are on the rise today, seen in different industries such as mining, agriculture, and road transportation. However, this technological shift has not yet had any significant breakthrough in the forestry industry, where manned harvesters and forwarders are used. READ MORE

 5. 5. Förplaneringsstrategins påverkan på gallringsskördarens produktivitet

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Ossian Persson; Gustav Frank; [2021]
  Keywords : gallring; planering; snitsling;

  Abstract : Sedan slutet av 60-talet och början av 70-talet har snitsling använts för att planera skogsbruksåtgärder och tydliggöra gränser som annars kan verka otydliga. Genom att märka upp träd med snitselband i olika färger och med olika betydelse lämnas ett budskap till de aktörer som ska vidta åtgärder i skogsbeståndet. READ MORE