Essays about: "skördedata."

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word skördedata..

 1. 1. Tillskottsbevattning i vårsäd : effekter på markvattenbalans och skörd

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Åsa Larsson; [2020]
  Keywords : bevattning; markvattenmagasin; markvattenhaltsmätningar; anpassad evapotranspiration; stressfaktor; vattenhushållning;

  Abstract : Vattenbrist är den vanligaste skördebegränsande faktorn i världen och kommer sannolikt, både i Sverige och globalt öka i takt med klimatförändringarna. Samti-digt har Sverige förbundit sig till Agenda 2030 och en effektiv vattenanvändning. READ MORE

 2. 2. Carbon sequestration in topsoil for forage-based cropping systems : an analysis of Swedish long-term experiments and SOC modelling

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Lina Wu; [2018]
  Keywords : carbon sequestration; soil aggregate stability; readily dispersible clay; waterstable aggregates; SOC stocks; ICBM; odlingsperspektiv;

  Abstract : C sequestration in soils is a potential way to mitigate climate change and increase the fertility of arable soils. Ley has long been known to deliver more C to its root systems compared to annual crops. Therefore, it has been suggested as a potential C sequestration strategy. READ MORE

 3. 3. Samspel mellan tillväxt och väderlek hos olika sorter av fodermajs

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Marcus Älmefur; [2018]
  Keywords : Fodermajs; FAO-tal; väder; majsvärmeenheter; skördedata.;

  Abstract : Fodermajs är en gröda som i Sverige ökat i odlingen sedan början på 2000-talet. En av anledningarna till det är höga skördenivåer av energirik biomassa per hektar. Eftersom majsen är en tropisk växt som härstammar ifrån Mellanamerika är val av sorter som passar i vårt klimat viktigt. READ MORE

 4. 4. Prissäkring : ekonomisk optimering av grödval med hänsyn tagen till försäljningsstrategier och risk

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Henrik Karlsson; Gustav Skog; [2016]
  Keywords : futureskontrakt; medel- och variansanalys; portföljteori; prissäkring; terminshandel;

  Abstract : Prissäkring av spannmål är ett sätt för att minska variation i det ekonomiska resultatet för lantbrukare (Hull, 2012). Vid volatila priser ökar risken för företagen. Prissäkring är ett lämpligt verktyg för att minska prisrisk. READ MORE

 5. 5. Höstveteetablering : inverkan av sådjup och aggregatstorleksfördelning på uppkomst och skottutveckling

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Amanda Andersson; [2016]
  Keywords : höstvete; etablering; sådjup; aggregat; såtidpunkt; såbädd;

  Abstract : Winter wheat is a very important crop, but despite this its yield in Sweden has remained the same since 1990. Several studies have been conducted pertaining the optimal conditions for the establishment of spring cereals. However, there is very few studies that have taken place on the favorable conditions for the establishment of winter wheat. READ MORE