Essays about: "skötsel"

Showing result 1 - 5 of 292 essays containing the word skötsel.

 1. 1. Our Valuable Nature : Making the forest a common concern to guide rural development in Norrland

  University essay from Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Author : Johanna Lindström; [2019]
  Keywords : Rural; Norrland; Forest; Biosphere Reserve; Forest Research; Architecture;

  Abstract : In Norrland, forests make up the biggest area of land, where different activities and actors exist in the same locations. Conflicts arise when different actors and agendas clash, making it hard to have a sustainable co-existence in the forest. READ MORE

 2. 2. Tryggt ljus när mörkret faller på : ett ljussättningsförslag för Stångby Stadsdelspark i Lund

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jessica Roos; [2019]
  Keywords : ljus; ljussättning; upplevelse; trygghet; gestaltning; landskapsarkitektur; genus; Stångby stadsdelspark;

  Abstract : 36% av Malmös medborgare har i en undersökning uppgett att de känner sig otrygga när de går ensamma utomhus när det är mörkt. Ungefär hälften av dessa har även avstått från olika aktiviteter på grund av sin upplevda otrygghet. READ MORE

 3. 3. Hälsostatus hos katter på svenska äldreboenden

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Ida Jonson; [2019]
  Keywords : feline; katt; terapi; äldreboende; hälsa; psykiskt; beteende; stress;

  Abstract : Användning av terapidjur är vanligt förekommande inom äldrevården. Idag används katter som terapidjur inom både vård och omsorg för att ge mentalt och socialt stöd. Katt är ett av de vanligaste djuren som bor på äldreboenden och dess närvaro har visat sig bidra med stora hälsoeffekter hos de äldre som t.ex. READ MORE

 4. 4. Understanding and Improving the Utilization of Web and Mobile GIS Solutions for Outdoor Environment Management

  University essay from KTH/Geoinformatik

  Author : Lea Zuna; [2019]
  Keywords : GIS; web- and mobile GIS; outdoor environment management; contextual design; user-centered design;

  Abstract : Trees, plants, water,playgrounds, green areas and benches are just a few out of many components thatforms a pleasant outdoor environment. Not only are management and maintenancenecessary to keep the environment clean and nice for everybodys well-being, butalso documentation and records of geographic data representing the outdoorenvironment. READ MORE

 5. 5. Anpassningsförmåga till klimatförändringar hos kor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Stina Emriksson; [2019]
  Keywords : anpassningsförmåga; klimatförändringar; värmestress; värmetolerans; Bos indicus; Bos taurus;

  Abstract : Syftet med litteraturstudien är att undersöka skillnaderna mellan kons underarter och se vad det finns för åtgärder för att anpassa dem för framtida klimatförändringar. I dagsläget bedöms klimatförändringarna leda till högre temperaturer globalt som kan resultera i värmestressade kor. READ MORE