Essays about: "skaderisk"

Showing result 1 - 5 of 24 essays containing the word skaderisk.

 1. 1. Är kvarlämnad balplast en skaderisk för hästar? : En enkätstudie av skadeförekomst och hästägares åsikter

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Caisa Wiklund; [2022]
  Keywords : Balplast; häst; skaderisk; nät; plast; hästägare; åsikter; kolik; traumatiska skador; utfodring; lagstiftning; kontroll; djurskydd; naturligt beteende;

  Abstract : The authority responsible of controlling compliance with the Swedish animal welfare legislation is the county administrative board. When doing so, they often have to make assessments based on formulations such as acceptable, enough or unnecessary. READ MORE

 2. 2. Genetiska faktorer som styr hornbildning hos kor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Mikaela Nordström; [2022]
  Keywords : kor; nötkreatur; hornbildning; kullig; hornlös; scurs; mjölkkor; genetiskt samband; avhorning; avel;

  Abstract : Denna litteraturstudie sammanställer information om vilka genetiska faktorer som styr hornbildning hos kor samt hur nedärvningsprocessen för horn, scurs och kullighet fungerar. Behornade kor medför problem som högre skaderisk, ökade veterinärkostnader och aggressiva beteenden och därför avhornas kor i animalieproduktion rutinmässigt. READ MORE

 3. 3. Termochip för hästar : jämförelse med rektal temperatur och beteende vid mätning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : My Monto Zale; [2022]
  Keywords : beteende; chip; häst; häst-; microchip; sensor; temperatur; termochip;

  Abstract : Temperaturmätning är vanligt förekommande inom djursjukvård för att ge en indikation på djurets hälsostatus. Vanligt är att temperaturen mäts rektalt men detta accepteras inte av alla patienter. READ MORE

 4. 4. The Dark Side of Gymnastics : A Narrative Analysis of Fear, Injury and the Tales of a Gymnast-Coach Dyad

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Author : Joar Svensson; [2021]
  Keywords : Coping; Narrative analysis; Experience; Sport Psychology; Coping; Narrativanalys; upplevelser;

  Abstract : Gymnastics is a sport with a high risk of injury. The constant risk of injury leads to many opportunities for a gymnast to experience fear. Little is known about how gymnasts experience fear and how coaches perceive gymnasts' fear. READ MORE

 5. 5. Visual assessments of Postural Orientation Errors using ensembles of Deep Neural Networks

  University essay from Lunds universitet/Matematisk statistik

  Author : Filip Kronström; [2021]
  Keywords : Machine Learning; ACL; Anterior Cruciate Ligament; Deep Learning; Physiotherapy; Rehabilitation; Artificial Neural Network; video analysis; classification; Mathematics and Statistics;

  Abstract : Injuries to the Anterior Cruciate Ligament (ACL) are severe and common among the physically active young to middle aged population. After suffering from such an injury, the patient typically face a lengthy rehabilitation process. Usually, it takes 1-2 years before an injured knee returns to pre-injury performance, if that is ever achieved. READ MORE